Inspiratie

VACATURE Lid van de Beleidsraad NEOS

Wij zoeken een Lid van de Beleidsraad NEOS met als aandachtsgebied de private aanbieders van cultuuronderwijs.

NEOS is een onafhankelijk expertisecentrum voor cultuuronderwijs. Met advies, programma’s, trainingen en netwerkactiviteiten versterken wij scholen en andere organisaties in Amersfoort en Leusden in hun culturele aanbod voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.

NEOS valt onder de Stichting Scholen in de Kunst, maar opereert onafhankelijk en werkt transparant met een eigen visie en missie.

Beleidsraad

Om de betrokkenheid van relevante partijen te vergroten, is een Beleidsraad gevormd. Deze is samengesteld uit zes vertegenwoordigers van verschillende aanbiedende culturele partijen, van schoolbesturen uit Amersfoort en Leusden en van het sociaal domein.

Wij zoeken een

Lid van de Beleidsraad NEOS met als aandachtsgebied de private aanbieders van cultuuronderwijs

Wat ga je doen?

Een lid van de Beleidsraad:

  • Levert een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van NEOS. De raad zorgt voor de ontwikkeling van een beleidskader en een uitvoeringspraktijk die zoveel mogelijk bijdraagt aan de cultuureducatieve doelstellingen van de gemeente Amersfoort en Leusden:
  • Draagt mede zorg voor het creëren van een gelijk speelveld voor alle partijen, zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde;
  • Treedt op als ambassadeur van NEOS;
  • Kan op een onafhankelijke en onpartijdige manier adviseren over cultuuronderwijs in Amersfoort en Leusden en toezicht houden op NEOS Cultuuronderwijs. Is in staat tot autonome oordeelsvorming en besluitvorming.
  • Is gewend (samen) te werken met bestuurders en directies van onderwijs- en culturele instellingen, met het brede scala van overige aanbieders van cultureel educatieve activiteiten en/of met politiek verantwoordelijken. Heeft gevoel voor politieke verhoudingen en governance.
  • Is sociaal-maatschappelijk betrokken en heeft een relevant netwerk in het werkgebied.

Wie zoeken wij?

Het lid van de Beleidsraad met aandachtsgebied private aanbieders:

  • Heeft kennis van en een netwerk onder private aanbieders van cultuuronderwijs, of is bereid daarin te investeren;
  • Is bereid contact op te bouwen en te onderhouden met de private aanbieders van cultuuronderwijs in de gemeenten Amersfoort en Leusden;
  • Is in staat in de Beleidsraad een bijdrage te leveren vanuit het aandachtsgebied private aanbieders, zoals bijvoorbeeld particuliere dansscholen, amateurkunstverenigingen en zelfstandig kunstenaars.

Wat bieden wij?

De aanstelling is in eerste instantie voor vier jaar. De Beleidsraad is een zichzelf organiserend orgaan. Voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van de Beleidsraad ontvang je vacatie-  en onkostenvergoeding.

Sollicitatieprocedure

Geïnteresseerden sturen uiterlijk vrijdag 23 september een sollicitatiebrief voorzien van cv per e-mail naar Tanja Kerkvliet (hoofd NEOS) via tanja@neoscultuuronderwijs.nl.

Vragen kunnen gesteld worden aan Bertien Houwing (voorzitter Beleidsraad NEOS, voorzitter@neoscultuuronderwijs.nl) en Tanja Kerkvliet (hoofd NEOS, tanja@neoscultuuronderwijs.nl)

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 26 september.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.