primair onderwijs

Bilalschool

Bilalschool Amersfoort
Educator
Rabia Taspinar
R.taspinar@simonscholen.nl
Contactgegevens
Fahrenheitstraat 50
3817 WE Amersfoort
bilalschool.nl

Over de Bilalschool

De Bilalschool is een moderne, open school op Islamitische grondslag waar in een veilige omgeving samen gewerkt en gespeeld wordt en waar respect is voor ieders identiteit en cultuur. Ze willen kinderen zelfstandig en weerbaar maken, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van hun talenten. De kinderen kunnen op de school voldoende kennis en vaardigheden opdoen om zich voor te bereiden op de steeds veranderende wereld om hen heen. Er staat wekelijks godsdienstles en koranles op het lesrooster.

Door kinderen op jonge leeftijd al op een positieve manier bewust te maken van hun identiteit, geven we ze een stevige basis mee om vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld te verkennen, anderen te ontmoeten en hun waarden te delen. Wanneer de kinderen aan het eind van groep 8 de Bilalschool verlaten, hebben zij voldoende bagage meegekregen om de stap naar het vervolgonderwijs met succes te maken en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij van morgen.

Cultuuronderwijs en de Bilalschool

De Bilalschool volgt momenteel CMK ambitieniveau 2. In ambitieniveaus 2 kiest de school voor verdieping van cultuuronderwijs en zet in op een kwalitatief hoogwaardiger en intensiever programma.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.