primair onderwijs

De Bieshaar

De Bieshaar Hoogland
Educator
Wim Abbing
Info@bieshaarschool.nl
Contactgegevens
Kraailandhof 3
3828 JN Hoogland
bieshaarschool.nl

Over de Bieshaar

De Bieshaar werkt volgens het Jenaplanconcept. Uitgangspunt is, dat kinderen zich op school veilig en geborgen voelen. De zorg voor een veilig leef- en werkklimaat staat bij hen dan ook centraal. Ook ouders moeten zich hier thuis voelen. De Bieshaar vindt het belangrijk dat ouders bij hen op school meepraten, meedenken en meehelpen. Kinderen leren op De Bieshaar lezen, schrijven, rekenen enz, maar daarnaast is er ook nadrukkelijk aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

In het Jenaplanonderwijs wordt gewerkt met een ritmisch weekplan. De vier basisactiviteiten, gesprek, werk, spel en viering, wisselen elkaar zo goed mogelijk af gedurende de dag en de week. Ze streven naar een evenwichtige verdeling van inspannende en ontspannende activiteiten. Door een bewuste indeling van de tijd ontstaat er een herkenbare regelmaat en structuur waarin de kinderen zich thuis kunnen voelen.

Cultuuronderwijs en de Bieshaar

De Bieshaar volgt momenteel CMK ambitieniveau 2. In ambitieniveaus 2 kiest de school voor verdieping van cultuuronderwijs en zet in op een kwalitatief hoogwaardiger en intensiever programma.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.