primair onderwijs

De Bolster

de Bolster Amersfoort
Educator
Carla van Rijn
c.vanrijn@pcboamersfoort.nl
Contactgegevens
Van Effenlaan 10
3818 RL Amersfoort
bolster.pcboamersfoort.nl

Over de Bolster

De Bolster is een  Protestants-Christelijke basisschool in het Bergkwartier in Amersfoort. Zij willen hun leerlingen geborgenheid en perspectief meegeven voor nu en in de toekomst. Ook willen zij hun leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen om ze te helpen te worden wie ze kunnen en willen zijn. Zij willen een school zijn waar verschillen verrijken en waar kinderen met nieuwsgierigheid en vertrouwen naar de wereld kijken.

Samen leven, samen leren en samen communiceren vinden zij belangrijk op school, zodat de kinderen straks met vertrouwen en nieuwsgierigheid naar de wereld kijken.

Vanuit onze drie kernwoorden willen zij met de leerlingen, de ouders en het team van De Bolster invulling geven aan het onderwijs bij ons op school voor nu en in de toekomst.

Cultuuronderwijs en de Bolster

De Bolster volgt momenteel CMK ambitieniveau 2. In ambitieniveaus 2 kiest de school voor verdieping van cultuuronderwijs en zet in op een kwalitatief hoogwaardiger en intensiever programma.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.