Nieuws & Updates

VACATURE Adviseur mbo en vo buitenschools

NEOS is een onafhankelijk expertisecentrum voor cultuuronderwijs. Met advies, programma’s, trainingen en netwerkactiviteiten, versterken wij scholen en organisaties uit Amersfoort en omgeving in hun culturele aanbod voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.

vacature Adviseur mbo en vo buitenschools
Datum
14 mei 2021
Geschreven door
NEOS cultuuronderwijs

NEOS is een onafhankelijk expertisecentrum voor cultuuronderwijs. Met advies, programma’s, trainingen en netwerkactiviteiten, versterken wij scholen en organisaties uit Amersfoort en omgeving in hun culturele aanbod voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Binnen op maat gemaakte trajecten begeleiden we onze klanten in het verbeteren van cultuuronderwijs, met als streven dat zij na afloop van onze samenwerking grotendeels zelf de regie kunnen voeren. In de uitvoering werken we hierbij samen met culturele aanbieders. NEOS valt formeel onder Stichting Scholen in de Kunst, maar opereert onafhankelijk, voert een eigen naam en werkt transparant vanuit een eigen visie en missie.

NEOS bereikt in de stad Amersfoort e.o. circa 60 basisscholen en 20 scholen voor voortgezet onderwijs.

Adviseur mbo en vo buitenschools

(3 of 4 dagen per week | 0,6-0,8 fte)

Wat ga je doen?

In het nieuwe gemeentelijke beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad is Ontwikkelen & opgroeien één van de thema’s. Het versterken van een goede (pedagogische) basis voor de Amersfoortse jeugd staat hierin centraal.

In het verlengde hiervan werken we samen met de Amersfoortse sport- en welzijnspartner onder de noemer ‘City of A’ aan een rijk buitenschools aanbod voor jongeren. Je programmeert en organiseert, in samenspraak met het onderwijs en jongeren zelf, culturele activiteiten in de buitenschoolse tijd. Hierbij heb je oog voor de samenhang tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten én de samenhang tussen sport, welzijn en kunst.

Omdat we vinden dat niet alleen jongeren in het vo, maar ook jongeren in het mbo de kans moeten krijgen om deel te nemen aan kunst- en cultuurprogramma’s op school breidt NEOS haar werkzaamheden de komende periode ook uit naar het middelbaar beroepsonderwijs. We zien kansen om het belang van kunst en cultuur nog meer dan nu al het geval is een plek te geven in het curriculum van mbo-opleidingen. We richten ons hierbij in eerste instantie op de opleidingen waarbij kunst en cultuur een waardevolle bijdrage leveren aan de uitvoering van het toekomstig beroep: de opleidingen tot pedagogisch medewerker en onderwijsassistent. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van lesmodules op het gebied van kunst en cultuur en de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Je werkt hierin nauw samen met docenten en studenten uit het mbo en betrokken organisaties uit de arbeidsmarkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderopvangorganisaties en basisscholen.

Wat zoeken wij?

 • Adviseur: je adviseert het vo en mbo vanuit jouw brede ervaring en kennis op het gebied van cultuuronderwijs. Je hebt bewezen adviesvaardigheden, je kunt zowel vanuit de inhoud als het proces denken, bent een goed luisteraar en kunt de juiste vragen stellen.
 • Programmamaker: je stelt maatwerkprogramma’s samen in coproductie met de school, je kunt de specifieke vraag van de school, studenten en/of leerlingen vertalen naar cultuureducatie-programma’s en lesmodules. Bij het buitenschoolse aanbod voor jongeren weet je verbindingen te leggen met andere domeinen zoals sport en welzijn.
 • Kennis van de doelgroep: je hebt affiniteit met de doelgroep en weet wat er onder jongeren speelt. Hierdoor weet je goed aan te sluiten bij hun belevingswereld en interesses. Tegelijkertijd ben je niet bang om jongeren te verrassen met prikkelend en (voor hen) vernieuwend aanbod met artistieke waarde.
 • Makelaar: je maakt een match tussen het culturele aanbod in de stad en de specifieke wensen van de school. Je vertegenwoordigt alle kunst- en cultuurdisciplines en alle culturele partijen in de stad en bent dus breed georiënteerd.
 • Organisator: je voert verschillende taken naast elkaar uit en bent stressbestendig.
 • Relatiebeheerder: je bent in staat je snel het Amersfoortse culturele veld eigen te maken en contacten met scholen te leggen en te onderhouden.
 • Projectmatig werken: je hebt ervaring in het leiden van grotere projecten, je kunt een begroting maken en goed plannen. Je stelt jezelf realistische doelen en communiceert rondom projecten.
 • Communicatief: je vindt het logisch om met je teamleden te sparren en te overleggen en klanten bijtijds en zorgvuldig over zaken te informeren, zowel schriftelijk als mondeling.

Je bent goed bekend met het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en bij voorkeur ook met de welzijns- en sportsector en kinderopvang. Je hebt bij voorkeur een afgeronde kunstvakopleiding of gelijkwaardig en pedagogisch/didactische kennis. Een Master Kunsteducatie is een pré. Je wordt enthousiast van buiten de kaders denken en een creatieve aanpak van cultuuronderwijs en weet hiervoor ook draagvlak te creëren bij verschillende partijen.

Wat bieden wij?

 • Een afwisselende en uitdagende baan met veel variatie. Je kunt flexibel werken binnen een jaartaaksysteem waarbij we uitgaan van een baanomvang van 60 tot 80%. Dit stellen we in overleg vast.
 • Een functie van 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2022 (later starten is bespreekbaar). Bij gebleken geschiktheid en beschikbare subsidies is er uitzicht op verlenging van het contract.
 • Het salaris is conform cao Kunsteducatie schaal 10 (minimaal € 2.884 - maximaal € 4.361) en afhankelijk van je werkervaring. De arbeidsvoorwaarden bevatten onder andere een goede verlofregeling, pensioenregeling, studiefaciliteiten en collectieve zorgverzekering.
 • Een enthousiast en gedreven team van professionals.
 • Een verantwoordelijke functie in een dynamische organisatie.

Sollicitatieprocedure

Geïnteresseerden sturen vóór vrijdag 28 mei 2021 een sollicitatiebrief voorzien van cv per e-mail naar Annette van der Ham (manager P&O), via hr@scholenindekunst.nl

Vragen kunnen gesteld worden aan Tanja Kerkvliet (hoofd NEOS), via  tanja@neoscultuuronderwijs.nl

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 10 en vrijdag 11 juni 2021. De tweede gespreksronde vindt plaats op donderdag 17 en vrijdag 18 juni 2021.

Ervaring en kennis passend bij de functie is bepalend voor de selectieprocedure. We streven naar een diverse samenstelling van ons team. Woonachtig in de regio Utrecht/Amersfoort is een pré.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.