Nieuws & Updates, Voortgezet onderwijs

NEOS en Axia ontvangen subsidie voor breed cultuuronderwijs

NEOS Cultuuronderwijs en het Axia College ontvangen subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie om hun samenwerking verder uit te breiden. Het doel is om leerlingen structureel in contact te laten komen met cultuuronderwijs.

Datum
1 november 2023
Geschreven door
NEOS cultuuronderwijs

‘Door cultuur te beleven in lessen en tijdens excursies leren leerlingen reflecteren op zichzelf en hun omgeving’, vertelt Elisabeth Minnee, docent drama aan het Axia College. ‘Voor leerlingen die daar minder als vanzelfsprekend mee in aanraking komen, is het belangrijk om te zorgen voor goed gestructureerd cultuuronderwijs. Het verrijkt hun wereldbeeld, leerlingen ontdekken of verdiepen talenten en interesses.’

Het Axia College is een school voor voorgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een psychische stoornis of gedragsproblematiek. De afgelopen jaren hebben het Axia College en NEOS Cultuuronderwijs geregeld samengewerkt. Deze maand kende het Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidie toe vanuit de Regeling Cultuureducatie vmbo vso pro om een structureel karakter geven aan het cultuuronderwijs.

Activiteitenmiddag

‘We gaan deze subsidie onder andere benutten om externe kunstvakdocenten aan te trekken zodat we ons aanbod kunnen uitbreiden’, vertelt Elisabeth. ‘En daarnaast hebben we afgesproken dat kinderen minstens een keer per jaar naar een tentoonstelling of het theater gaan.’

Een belangrijk onderdeel is een activiteitenmiddag die wordt georganiseerd voor alle klassen. Het doel van deze middagen is de leerlingen een rijk lesprogramma te bieden. Hierdoor kunnen ze proeven aan allerlei lessen: drama, beeldende vorming, media en muziek. Naast talentonwikkeling en verbreding van de horizon, heeft dit nog een pluspunt. Doordat de leerlingen elkaar zien in een andere setting dan tijdens de reguliere lessen, ontdekken ze ook nieuwe kanten van elkaar.

NEOS verbreedt

Elisabeth prijst de betrokkenheid van Femke Saher, adviseur voortgezet onderwijs bij NEOS, tijdens de aanloop naar de subsidie. ‘Femke is veel zichtbaar in de school. Ze is nieuwsgierig naar de uitwerking van de plannen en mengt zich daarvoor regelmatig in het docententeam om sfeer te proeven of mee te denken. Ook neemt ze een breed netwerk mee en veel ervaring in het schrijven van een subsidieaanvraag.’

De samenwerking met het Axia College is onderdeel van de ambities van NEOS om zich de komende jaren ook meer te gaan richten vmbo, vso, pro en mbo-scholen. De afgelopen jaren heeft NEOS als samenwerkingspartner ervaring opgedaan met deze schooltypen, onder meer met middelen uit de Regeling Cultuureducatie vmbo vso pro.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft als opdracht cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. Door zich te richten op cultuurparticipatie, immaterieel erfgoed en cultuuronderwijs, bevordert het fonds cultuur die uitnodigend en laagdrempelig is.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.