Algemene Voorwaarden

Voorwaarden en verantwoordelijkheden

NEOS heeft met de grootst mogelijke zorg, met in achtneming van de door de school aangeleverde informatie, het rooster samengesteld. Voor vragen en overleg kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van NEOS, bekend bij de ICC’er.

Annuleringsvoorwaarden

  • Bij ziekte van de docent zal, indien mogelijk, een vervangende docent worden ingezet of, in overeenstemming met de school, naar een geschikte vervangende datum worden gezocht.
  • In een situatie van overmacht waarin afnemer (school)  en leverancier (NEOS) niet in staat zijn afspraken na te komen, gaan we met de overkoepelende besturen in gesprek om te komen tot een passende oplossing. NEOS spant zich in om de lessen op een alternatieve wijze doorgang te laten vinden.
  • Annulering of wijziging van een voorstellingsbezoek dient binnen een maand na het uitreiken van het rooster doorgegeven te worden. Annuleringen na deze periode worden als geboekt beschouwd en zullen ook op deze wijze gefactureerd worden.
  • Als de school gedurende het schooljaar een enkele les binnen een lessenserie wil  verplaatsen, zal NEOS zich in hiervoor inspannen, mits dit minimaal acht werkdagen voor aanvang van de lessen aan de projectleider wordt doorgegeven. NEOS kan niet garanderen dat de betreffende lessen kunnen worden verplaatst. Lessen die hierdoor niet door kunnen gaan en minimaal acht werkdagen van tevoren zijn doorgegeven, worden niet gefactureerd aan de school. Lessen die niet door kunnen gaan en minder dan acht werkdagen voor de betreffende lessen zijn doorgegeven, worden wel gefactureerd aan de school.

Locaties dans- en theaterlessen

  • Dans- en theaterlessen vinden plaats in de speelzaal. De school is verantwoordelijk voor de reservering van deze zaal.

Docent in de klas

Wellicht ten overvloede vragen we u om tijdens de projecten waarbij een kunstvakdocent in de klas is, aanwezig te zijn en waar nodig te helpen.

Museumbezoek / Theatervoorstelling

Tijdens een bezoek op locatie bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer van uw leerlingen van en naar het te bezoeken adres. Tijdens het bezoek dient er per 10 leerlingen minimaal één volwassen begeleider vanuit de school mee te komen. De actuele voorwaarden voor een museumbezoek/voorstelling ontvangt u twee weken voorafgaand aan het bezoek.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.