Over ons

Wij zijn NEOS, experts in cultuuronderwijs

01

Organisatie — Alles over ons

NEOS

NEOS is een onafhankelijk expertisecentrum voor cultuuronderwijs. Met advies, programma’s, trainingen en netwerkactiviteiten, versterken wij scholen en organisaties uit Amersfoort en omgeving in hun culturele aanbod voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Binnen op maat gemaakte trajecten begeleiden we onze klanten in het verbeteren van cultuuronderwijs, met als streven dat zij na afloop van onze samenwerking grotendeels zelf de regie kunnen voeren.

16.651 leerlingen

74 scholen

57 culturele aanbieders

7 kunstvakdocenten en medewerkers

02

Visie — Onze blik op de toekomst

Een open blik, ruimte voor experiment en het ontdekken van verborgen talenten — dat is wat cultuuronderwijs te bieden heeft.

Kwalitatief goed cultuuronderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het stimuleert creativiteit, verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid en onbevangenheid; vaardigheden die onmisbaar zijn in de voortdurend veranderende wereld van de 21e eeuw.

Naast het ontwikkelen van dit soort vaardigheden (kwalificatie) draagt cultuuronderwijs ook bij aan de twee andere kernaspecten van goed onderwijs: persoonsontwikkeling (subjectivering) en het leren omgaan met elkaar (socialisatie).

Ons ultieme doel is dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren in Amersfoort en omgeving – ongeacht hun achtergrond of afkomst – inspirerend en duurzaam cultuuronderwijs krijgen. Met inspirerend bedoelen we: levendig, uitdagend, bespiegelend en met bezieling. Duurzaam staat voor: structureel, deskundig, relevant voor de doelgroep en gericht op langdurige impact.

Overigens speelt cultuuronderwijs zich in onze ogen niet alleen af binnen de muren van de school. Daarom zetten we onszelf in om kinderen en jongeren ook buitenschools in contact te brengen met kunst, cultuur, ambacht en creativiteit.

We zijn een onafhankelijke, klantgerichte, organisatie met op maat gemaakte diensten. Op basis van persoonlijk contact met een school – of met andere organisaties geïnteresseerd in cultuuronderwijs – brengen we de uitdagingen in kaart en ontwikkelen we een passend programma, visietraject of training. Zo begeleiden we scholen en maatschappelijke partners het verbeteren van cultuuronderwijs, met als streven dat zij na afloop van onze samenwerking grotendeels zelf de regie kunnen voeren.

In de uitvoering werken we samen met culturele aanbieders, kunstenaars en kunstvakdocenten uit ons diverse, lokaal, regionaal en landelijk gewortelde netwerk. We selecteren aanbod op basis van de hiervoor benoemde kernwaarden 1 : inspirerend – levendig, uitdagend, bespiegelend, en met bezieling– en duurzaam – structureel, deskundig, relevant voor de doelgroep en gericht op langdurige impact. Op dit moment wordt er gewerkt aan een kwaliteitskader.

Wanneer we kansen of lacunes in cultuuronderwijs zien, springen we hierop in door zelf concepten te initiëren. Ook laten we onze stem horen en smeden we coalities met lokale en nationale partners.

03

Missie — Waar staan we voor

NEOS stimuleert en realiseert inspirerend en duurzaam cultuuronderwijs voor alle kinderen en jongeren in Amersfoort en omgeving.

ICC cursus Amersfoort
Unsplash - Micheile Henderson
04

Medewerkers – Maak kennis met team NEOS

Het team van NEOS bestaat uit bevlogen en deskundige adviseurs. Ieder van hen heeft zo haar/zijn eigen achtergrond en expertise. Tezamen zorgt dat voor een breed palet aan deskundigheden. Meer over hen weten? Lees de interviews.

Tanja Kerkvliet 2
Tanja Kerkvliet
manager NEOS
Stephanie Westerhoud
coördinator bedrijfsprocessen en adviseur po
Silvia Kock
projectmedewerker
Kim Bosch
Kim Bosch
adviseur po
Anne NEOS
Anne Wiersma
adviseur po & buitenschools
Mijke Rummens
adviseur po
Femke Saher
Femke Saher
adviseur vo en mbo
Niké Hijink
Niké Hijink
adviseur po
Luuk Wildschut
adviseur vo
Saskia Sap
adviseur kinderopvang
Bart Juttmann
medewerker pr & communicatie
Lars Brakel 2
Lars Brakel
adviseur online marketing
Liesbeth Kleuver
kerndocent beeldende kunst
Ina Geisler
kerndocent theater
Marjolein Buningh
kerndocent dans

Vacatures

Heb je een vraag over een vacature?

Neem contact op met Tanja

05

Beleidsraad

Bertien Houwing 
Hoofdfunctie: voormalig wethouder Gemeente Amersfoort
Functie in Beleidsraad: voorzitter

Akke Wiersma 
Hoofdfunctie: College van Bestuur, Stichting Voila, Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld
Functie in Beleidsraad: lid

Geert Popma
Hoofdfunctie: Voorzitter College van Bestuur Meridiaan College
Functie in Beleidsraad: lid

Erno de Groot
Hoofdfunctie: Directeur / bestuurder Bibliotheek Eemland
Functie in Beleidsraad: lid

Niek Idelenburg
Hoofdfunctie: Artistiek directeur Holland Opera
Functie in Beleidsraad: lid

Christian van den Brink
Hoofdfunctie: Lid College van Bestuur Stichting Meerkring
Functie in Beleidsraad: lid

Inge Wellecomme
Hoofdfunctie: Manager sociaal domein/Welzin/Indebuurt033
Functie in Beleidsraad: lid

Thijs Steenkamp
Hoofdfunctie: Freelance trainer, theatermaker, docent, onderwijskundige
Functie in Beleidsraad: lid

06

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag voor ons? Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact op.

Heb je een gerichte vraag?

Neem contact op met Tanja

 • Hoe ziet de werkwijze van NEOS er uit?

  Op basis van persoonlijk contact met een klant, brengen we de specifieke uitdagingen in kaart en ontwikkelen we een passend programma, training of advies. In de uitvoering werken we vaak samen met culturele aanbieders.

 • Als ik met NEOS ga samenwerken, krijg ik als school dan een vaste contactpersoon?

  Ja. Een adviseur van NEOS is vast contactpersoon voor een aantal scholen. Zo krijgt de adviseur een goed beeld van de cultuureducatieve ontwikkelingen op jouw school en wordt er een goede samenwerkingsrelatie opgebouwd.

 • Ik ben een school. Wat kost de dienstverlening van NEOS?

  Adviesgesprekken met een adviseur van NEOS zijn altijd gratis. Wanneer je deelneemt aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit betaal je een bijdrage per leerling om een activiteitenprogramma samen te kunnen stellen. Meer informatie hierover lees je onder Diensten/Programma’s. Tegen een kostendekkend tarief kunnen we jouw school ook de organisatie van deze activiteiten uit handen nemen.

 • Is er subsidie voor cultuureducatie in het primair onderwijs beschikbaar?

  Ja. Als je deelneemt aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is er via NEOS per leerling een subsidiebedrag beschikbaar. Daarnaast ontvang je als basisschool van het Rijk een gelabeld budget van € 13,37 voor cultuuronderwijs. Lees meer over de subsidieregeling CMK onder Diensten/Programma’s.

 • Is er subsidie voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs beschikbaar?

  Heb je als middelbare school een goed idee voor samenwerking met een lokale culturele aanbieder? Van 2021 tot en met 2024 zijn via NEOS financiële middelen beschikbaar voor coproducties tussen vo, culturele aanbieders en NEOS. Daarnaast is er het Cultuurkaart-budget van € 15,75 per leerling, waarvan € 5,25 als bijdrage vanuit het Rijk. Specifiek voor het VMBO is er momenteel een regeling in de maak door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hierover meer informatie onder Diensten/Programma’s.

 • Kan ik ook losse activiteiten afnemen?

  Ons ultieme doel is te werken aan langlopende programma’s, omdat we geloven in structureel cultuuronderwijs. Bovendien behoort kunst en cultuur tot de kerndoelen van het onderwijs. Natuurlijk is het voor een school ook mogelijk om losse activiteiten af te nemen. Misschien is juist dat ene product nog nodig om jouw programmalijn cultuuronderwijs te voltooien? Of wil je op incidentele basis een spetterende workshop vanwege het jubileum van de school. Voor ideeën kijk je onder de knop ‘Aanbod’.

 • Ik ben een culturele aanbieder. Ik wil een cultuureducatief project ontwikkelen. Wat kan NEOS voor mij betekenen?

  Wij maken graag kennis met enthousiaste creatieve ondernemers, kunstenaars of ambachtslieden die hun kennis en talent willen delen in het onderwijs of buitenschoolse activiteiten. De adviseurs van NEOS kunnen je helpen bij het ontwikkelen van een cultuureducatieve activiteit of het doen van een subsidieaanvraag zodat jij je plannen kunt realiseren. Via ons netwerk kunnen we je in contact brengen met het onderwijs. Om de verwachtingen helder te hebben: het cultuureducatieve aanbod in regio Amersfoort is groot. We zullen daarom eerlijk en transparant zijn over de kwaliteit en de kans van slagen van jouw idee.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.