Als lid van de kerngroep NEOS (0,5 dag per week | 0,1 fte)

VACATURE Kerndocent muziek

NEOS is een onafhankelijk expertisecentrum voor cultuuronderwijs. NEOS ondersteunt scholen en andere organisaties bij het vormgeven van hun cultuuronderwijs. We richten ons hierbij op de jeugd van 0-23 jaar en zijn actief in het onderwijs, de kinderopvang en in de buurt. In de uitvoering werken we samen met cultuuraanbieders. Binnen de NEOS Academie bieden we onderwijs- en creatieve professionals netwerkbijeenkomsten en scholing. NEOS valt formeel onder Stichting Scholen in de Kunst, maar opereert onafhankelijk, voert een eigen naam en werkt transparant vanuit een eigen visie en missie.

Sinds 2013 voert NEOS als penvoerder voor de gemeente Amersfoort het (matchings)programma Cultuureducatie met Kwaliteit van de Rijksoverheid uit. Doelstelling van dit programma is de kwaliteit van cultuureducatie in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs te versterken in samenwerking met het onderwijs- en culturele veld in Amersfoort. Na de eerste twee edities (2013-2016 en 2017-2020) wordt sinds september 2021 CMK 3 uitgevoerd.

NEOS bereikt in de stad Amersfoort e.o. circa 60 basisscholen en 20 scholen voor voortgezet onderwijs.

WIJ ZOEKEN EEN:

KERNDOCENT MUZIEK

Als lid van de kerngroep NEOS (0,5 dag per week | 0,1 fte)

WAT GA JE DOEN

Bij het vormgeven van cultuuronderwijs op de scholen in Amersfoort en Leusden werkt NEOS al enige jaren met een poule van zo’n 40 kunstvakdocenten, allen ZZP’er. Zij zijn uitvoerend op de scholen en hebben veel contact met leerkrachten en docenten in het onderwijs. De kennis en kunde van kunstvakdocenten willen we (beter) benutten bij doorontwikkeling van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Hiervoor is sinds januari 2022 een kerngroep van kunstvakdocenten (een dans-, theater-, en beeldende kunst professional) actief. Deze kerngroep willen we uitbreiden met een kerndocent muziek.

De kunstvakdocenten in de kerngroep vertegenwoordigen de brede groep van freelance kunstvakdocenten die voor NEOS werkt. De kerngroep fungeert als klankbordgroep op overstijgende thema’s in het CMK-programma. De onderwerpen waar de kerngroep zich over buigt, dienen de kwaliteit van cultuureducatie in het onderwijs direct ten goede te komen. Denk aan de ontwikkeling van een (betere) evaluatiemethodiek van activiteiten, opzetten van scholing in de NEOS Academie en opzet van een observatieformulier voor lesbezoek van NEOS-adviseurs aan kunstvaklessen op de scholen. De kerndocenten zijn aanspreekpunt en inhoudelijk sparringpartner voor andere kunstvakdocenten, die voor collegiale consultatie bij de kerndocenten terecht kunnen. Daarnaast zorgt de kerngroep voor betere kennisdeling tussen kunstvakdocenten en adviseurs van NEOS.

WIE ZOEKEN WIJ

 • Je bent onderwijskundig onderlegd in de kunstdiscipline muziek.
 • Je bent specialist muziek, maar bent tegelijkertijd in staat om vakoverstijgend te denken en te werken.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in zowel het primair als het voortgezet onderwijs, of bent in ieder geval in staat je te verplaatsen in een andere doelgroep.
 • Je signaleert trends en volgt actuele ontwikkelingen in het onderwijs en in het eigen vakgebied.
 • Je bent een netwerker en weet waar je relevante kennis en informatie m.b.t. cultuuronderwijs kan inwinnen.
 • Je bent een goed luisteraar en bent communicatief.
 • Je beschikt over docentvaardigheden, maar je bent ook in staat professionals uit het onderwijs- en cultuuronderwijsveld te begeleiden en te ondersteunen.

Je bent goed bekend met het primair onderwijs en/of voortgezet onderwijs en bij voorkeur ook met de welzijns- en sportsector en buitenschoolse opvang. Je hebt bij voorkeur een afgeronde kunstvakopleiding en pedagogisch/didactische kennis. Een Master Kunsteducatie is een pré. Je wordt enthousiast van buiten de kaders denken en een creatieve aanpak van cultuuronderwijs en weet hiervoor ook draagvlak te creëren bij anderen.

WAT BIEDEN WIJ?

 • Een afwisselende en uitdagende baan met veel variatie. Je werkt gemiddeld 4 uur per week op freelance basis of in loondienst.
 • Een opdracht voor schooljaar 2023-2024. Bij gebleken geschiktheid is er uitzicht op verlenging van de opdracht.
 • Een enthousiast en gedreven team van professionals.
 • Een verantwoordelijke functie in een dynamische organisatie.

SOLLICITATIEPROCEDURE

Geïnteresseerden sturen uiterlijk maandag 29 mei een sollicitatiebrief voorzien van cv per e-mail naar Stephanie Westerhoud (teamleider Uitvoering en Kwaliteitszorg), via solliciteren@neoscultuuronderwijs.nl

Vragen kunnen gesteld worden via stephanie@neoscultuuronderwijs.nl

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 8 en vrijdag 9 juni. Een mogelijke tweede gespreksronde vindt plaats in overleg.

Ervaring en kennis passend bij de functie is bepalend voor de selectieprocedure. We onderschrijven de Code Diversiteit & Inclusie en streven naar een diverse samenstelling van ons team. Woonachtig in de regio Utrecht/Amersfoort is een pré.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.