Primair Onderwijs

Maatwerk op speciaal onderwijsschool De Klimboom

Dit schooljaar is basisschool De Klimboom gestart met een maatwerkprogramma binnen Cultuureducatie met Kwaliteit.

Datum
18 september 2023
Geschreven door
NEOS cultuuronderwijs

‘Hoe gaat dat? Hoe was het ook al weer?
Wat hebben we geleerd de vorige keer?’

Bij de Klimboom wordt met een openingslied gereflecteerd op de taalles van daarvoor en sluiten leerkrachten de les ook weer met zang af. Met een goed lopend rijm en ritme nemen kinderen met een verstandelijke beperking de stof beter op. Ook benutten leerkrachten andere creatieve methodes en krijgen leerlingen muziekles van een eigen vakdocent. Omdat leerlingen op De Klimboom op deze manier beter leren werkt NEOS nauw samen met de school om cultuuronderwijs steeds beter vorm te geven.

Rudith Middelhuis, muziekdocent en intern cultuurcoördinator, op de Klimboom legt uit: ‘Voor onze leerlingen is taal niet altijd vanzelfsprekend. Daarom zijn kunstvakken een belangrijk communicatiemiddel om leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Daarnaast geven kunstvakken veel plezier en leren leerlingen door te beleven en te ervaren. Daarmee vergroten we het welbevinden van onze leerlingen en daarmee de ontwikkeling.’

Van Kunstkeien naar maatwerk

Na te hebben gewerkt met Kunstkeien (CmK ambitieniveau 1), maakt De Klimboom dit jaar de vervolgstap naar een maatwerkprogramma (CmK ambitieniveau 3). Speciaal onderwijs vraagt om een heel specifieke aanpak en daarom is een maatwerkprogramma passend bij de school. Kunstvaklessen kunnen inhoudelijk beter aansluiten bij andere lessen en bijvoorbeeld thema’s die op dat moment actueel zijn. NEOS zet om deze reden ook kunstvakdocenten in die goed aansluiten bij het speciaal onderwijs. Rudith ervaart het als erg prettig hoe NEOS openstaat voor haar initiatieven en suggesties. ‘Toen wij een voorstelling van een poppentheater die ons eerder erg was bevallen wilden inplannen, is NEOS  daar goed op ingesprongen.’.

Cultuureducatie met kwaliteit (CmK)

CmK is een landelijk subsidieprogramma dat cultuureducatie mogelijk maakt op alle basisscholen in Nederland. Vanuit de gemeente Amersfoort en Leusden is NEOS Cultuuronderwijs penvoerder van dit programma. Het doel is ervoor te zorgen dat cultuuronderwijs een vast en logisch onderdeel wordt van het lesprogramma.

De Klimboom

De Klimboom is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De school is aangesloten bij het scholencollectief Meerkring GO! en heeft gespecialiseerde medewerkers in dienst met de kennis en expertise om kinderen een leeromgeving te bieden waarin ze zich kunnen ontplooien tot hun volle potentie.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.