Voortgezet onderwijs

Financiering cultuureducatie in het vo

Wil je meer doen met cultuureducatie en hierbij samenwerken met een culturele partner in de stad? Of wil je een goedlopende samenwerking met een culturele partner verder uitbouwen en verstevigen? Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor cultuureducatie. NEOS adviseert en ondersteunt bij het aanvragen.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Op de website van Fonds voor Cultuurparticipatie vind je alle  informatie over de regeling. De huidige regeling loopt tot 1 juli 2024.  

Subsidie voor cultuureducatie op jouw vmbo, vso of pro school

Heb je een goed plan of wensen voor de verdere ontwikkeling van cultuureducatie op jullie school voor vmbo, pro of vso? De subsidieregeling Cultuureducatie in het vmbo, vso en het praktijkonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt mogelijkheden! 

Als school kun je niet zelfstandig de aanvraag doen, maar wel het initiatief nemen om een culturele instelling te zoeken om een samenwerkingsproject mee op te zetten. Samen kan er dan een aanvraag ingediend worden bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Projecten met dank aan subsidie

NEOS heeft inmiddels al meerdere Amersfoortse scholen ondersteund in het opzetten en aanvragen van langdurige projecten en samenwerkingen met culturele instellingen in de stad. 

Zo ontwikkelde Pro33 in samenwerking met NEOS de leerlijn Art & Music waarbij er, naast de reguliere lessen beeldend, aandacht is voor muziek en (media)kunst. 

“Het is geweldig om te zien hoe trots en zelfverzekerd leerlingen hun werk presenteren. En hoe onze docenten uit hun comfortzone stappen en steeds enthousiaster worden,” vertelt Lisette van den Berg, directeur van Pro33 over het project Art & Music in een interview met Fonds Cultuurparticipatie.

Andere fondsen en subsidieregelingen 

Naast de hierboven genoemde regeling zijn er meer mogelijkheden bij het Fonds voor Cultuurparticipatie én bij diverse andere landelijke en regionale fondsen afhankelijk van het doel en thema van het cultuureducatieproject. 

Ondersteuning nodig vanuit NEOS of wil je meer over financiering weten? Neem contact op met Adviseur Voorgezet onderwijs Femke Saher

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.