Speciale projecten

Kunst aan de Start

In 2019 en 2020 werkten we met Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA), die zowel actief is in Amersfoort als Leusden, samen in het project Kunst aan de Start.

Kunst aan de start

Dit project had als doel vaardigheden op het gebied van taal en rekenen te vergroten en de motorische en sociaalemotionele ontwikkeling te stimuleren bij peuters in de leeftijd van twee tot vier jaar via dans en muziek. Doelgroep waren kinderen van twee tot vier jaar van de speelleergroepen (voorheen peuterspeelzalen genoemd) van SKA, waaronder kinderen in de vroeg-voorschoolse educatie.

De brede ontwikkeling van kinderen wordt binnen kinderdagverblijven en speelleergroepen van SKA gestimuleerd via erkende voorschoolse educatieve programma’s als Uk & Puk (CED –groep) en Piramide (Cito). Via deze programma’s wordt gewerkt aan het bevorderen van de leerdomeinen taal en rekenen, en daarnaast aan de motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters.

In aansluiting op de themagerichte educatieve programma’s op de speelleergroepen verzorgden een muziek- en een dansdocent voor het programma Kunst aan de Start een serie lessen in 6 verschillende groepen. Kinderen maakten kennis met dans en muziek en leerden zich uiten in deze creatieve ‘talen’. Medewerkers in de kinderopvang vergrootten tijdens de lessen hun vaardigheden op het gebied van muziek en dans. De dans- en muzieklessen werden vertaald naar praktische opdrachtkaarten voor pedagogisch medewerkers. Met behulp van de opdrachtkaarten zijn zij nu in staat het aanbod voor kinderen op de speelleergroepen te verbreden.

In CMK III willen we een vervolg geven aan deze pilot en de kunstdiscipline beeldend toevoegen. Houd onze website in de gaten om op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.