Projecten, Het Jonge Kind

Kunst aan de Start

Samen met Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA), die zowel actief is in Amersfoort als Leusden, werken we samen aan het project Kunst aan de Start.

Kunst aan de start

Je kunt niet jong genoeg beginnen met cultuuronderwijs. Vandaar dat NEOS het belangrijk vind om ook al bij kinderopvangorganisaties en voorscholen actief cultuuronderwijs aan te bieden.

Het project Kunst aan de Start is erop gericht vaardigheden op het gebied van taal en rekenen te vergroten en de motorische en sociaalemotionele ontwikkeling te stimuleren bij peuters in de leeftijd van twee tot vier jaar via dans en muziek. Voor dit project is samengewerkt met Ska kinderopvang met kinderen van twee tot vier jaar van de speelleergroepen (voorheen peuterspeelzalen genoemd) van Ska kinderopvang, waaronder kinderen in de vroeg-voorschoolse educatie.

De brede ontwikkeling van kinderen wordt binnen kinderdagverblijven en speelleergroepen van Ska kinderopvang gestimuleerd via erkende voorschoolse educatieve programma’s als Uk & Puk (CED –groep) en Piramide (Cito). Via deze programma’s wordt gewerkt aan het bevorderen van de leerdomeinen taal en rekenen, en daarnaast aan de motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters.

Leskaarten Kunst aan de Start

In aansluiting op de themagerichte educatieve programma’s op de speelleergroepen verzorgden een muziek- en een dansdocent voor het programma Kunst aan de Start een serie lessen in 6 verschillende groepen. Kinderen maakten kennis met dans en muziek en leerden zich uiten in deze creatieve ‘talen’. Medewerkers in de kinderopvang vergrootten tijdens de lessen hun vaardigheden op het gebied van muziek en dans. De dans- en muzieklessen werden vertaald naar praktische leskaarten voor pedagogisch medewerkers. Met behulp van de leskaarten zijn zij nu in staat het aanbod voor kinderen op de speelleergroepen te verbreden.

 

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.