Nieuws & Updates, Voortgezet onderwijs

Plannen maken voor cultuuronderwijs in 2024-2025

Welke plek heeft cultuuronderwijs nu op jouw school en wat zijn je ambities voor de toekomst? Vanuit deze vraag gaan de adviseurs van NEOS dit voorjaar in gesprek met cultuurcoördinatoren en contactpersonen in het voortgezet onderwijs. De voorjaarsgesprekken zijn de start van een jaarcyclus: gedurende het jaar evalueren we tussentijds en brengen we het cultuuraanbod onder de aandacht.

gesprekscyclus cultuuronderwijs 2024-2025
Datum
15 maart 2024
Geschreven door
NEOS cultuuronderwijs
sibylla breimer advsieur voortgezet onderwijs
Ben jij cultuurcoördinator?

En ben je benieuwd wat NEOS voor jullie school kan betekenen?

Wat zijn plannen, wensen en dromen voor cultuuronderwijs op jullie school in 2024-2025? Deze vraag vormt het startpunt van de jaarcyclus voor cultuurcoördinatoren in het voortgezet onderwijs. Samen met een adviseur van NEOS bespreek je het bestaande culturele lesaanbod op jouw school en breng je je wensen in kaart. Vervolgens kijken we hoe we kunnen aansluiten met aanvullende activiteiten. Denk aan: workshops, voorstellings- en museumbezoeken en samenwerkingen met cultuuraanbieders in de regio.

De uitkomst van dit voorjaarsgesprek verwerken we in een jaarplan met culturele activiteiten. In het zogenaamde ‘wintergesprek’ is er een tussenevaluatie en plannen wede tweede helft van het jaar. We sluiten de cyclus af met een nieuw voorjaarsgesprek.

Meerjarige projecten

Naast de invulling van volgend schooljaar is er ook ruimte om te praten over de meerjarige ambities van je school. Dat kan gaan om het verbeteren van de kwaliteit of verdieping van het cultuuronderwijs, het opzetten van vakoverstijgende projecten of het doen van een subsidieaanvraag. NEOS biedt advies en begeleiding bij het ontwikkelen van meerjarige plannen en kan een bemiddelende en ondersteunende rol spelen voor jullie school.

Heb je nog geen contact met een van onze adviseurs en ben je benieuwd wat NEOS voor jullie school kan betekenen, neem dan contact op met sibylla@neoscultuuronderwijs.nl

Kom meepraten over Cultuureducatie Met Kwaliteit 2025-2028

Op 18 april organiseren de adviseurs van NEOS een rondetafelgesprek in het Eemhuis rondom de nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 2025-2028. Cultuurcoördinatoren, vakdocenten en directies zijn hierbij van harte welkom om input te leveren. Lees meer en meld je aan.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.