Column: Kijk eens mee!

Het kernteam van NEOS Cultuuronderwijs bestaande uit Ina (theater),Marjolein (dans) en Liesbeth (beeldend) bezoekt geregeld de lessen van collega kunstvakdocenten. . Wat hun opvalt is hoe belangrijk de opstelling van de groepsleerkracht hierbij is. 'Het is de samenwerking tussen de kunstvakdocent en de leerkracht die het optilt naar een hoger niveau.'

Datum
7 maart 2023
Geschreven door
NEOS cultuuronderwijs

‘Wij zijn de leukste klas van de school, vind je niet, juf Emma?’ De kinderen laten zich horen en de vakdocent drama bevestigt: ‘Ja, echt de allerleukste klas.’ De kinderen en de groepsleerkracht hebben net enthousiast meegedaan met een gastles drama en het plezier spatte er vanaf.

Als kerndocent bezoek ik vaak lessen van vakcollega’s die op scholen muziek, drama, dans of schilderen komen geven. Ik zie heel veel scholen waar vakdocenten warm worden ontvangen; waar de kinderen goed zijn voorbereid; waar de leerkrachten zich betrokken en enthousiast tonen. Sommigen doen niet mee, maar maken dan wel van de gelegenheid gebruik om hun klas te observeren.

Soms zie ik leerkrachten handelen op een andere manier. Dan zijn ze bezig op hun mobiel of met nakijkwerk, waardoor ze niet meer betrokken zijn bij mijn les en niet meer zien wat er gebeurt met de leerlingen. Dat is jammer.

Juist tijdens kunstlessen die worden gegeven door een ander, kun je als groepsleerkracht jouw leerlingen eens bekijken op een andere manier. Dan zie je dat Lieve, die nauwelijks hoorbaar praat, wel voluit durft te zingen. Dat Mehmet, die rekenen lastig vindt, nauwkeurig karton kan afmeten en snijden. Dat Ivy, die sociaal niet heel sterk leek, in haar dansgroepje de leiding neemt. Wanneer je alle talenten van een kind erkent, kun je een kind pas echt laten groeien naar volle potentie.

Bovendien bieden kunstvakken de verbinding met de wereld, waarin reken- en taalvaardigheden pas echt aanhaken. Om goed te kunnen leren moeten kinderen ook executieve vaardigheden ontwikkelen: emotieregulatie, taakinitiatie, timemanagement, enzovoort. Deze vaardigheden zijn te observeren tijdens kunstvaklessen.

Maar er is meer mogelijk. Als je vermoedt dat een kind bijvoorbeeld ADHD, start- of rekenprobleem heeft, kan je daar meer inzicht in krijgen tijdens een kunstles.

Door samenwerking van directies, leerkrachten en kunstvakdocent tillen we de kunstvakken op een hoger niveau. Dat is de toegevoegde waarde van de kunstvaklessen in het curriculum van een school. Vraag daarom de leerkracht in ieder geval om te blijven observeren.

Ga het gesprek aan over de dynamiek tussen kunstvakdocent en klas tijdens de Kenniskring van NEOS op donderdag 11 april.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.