Nieuws & Updates

Maak kennis met Sibylla: Projectleider voortgezet onderwijs

‘Wat mij drijft is de overtuiging dat kunst en cultuur een belangrijk onderdeel uitmaken van het opgroeien,’ vertelt Sibylla Breimer. ‘Ik wil dit delen met kinderen en jongeren, zowel degenen die daar affiniteit mee hebben, als diegenen die hier minder thuis in zijn’.

sibylla breimer advsieur voortgezet onderwijs
Datum
11 maart 2024
Geschreven door
NEOS cultuuronderwijs

‘Het is mijn streven dat het prachtige cultuuraanbod in Amersfoort zijn weg vindt naar de scholen en dat scholen hun weg weten te vinden naar dat aanbod.’ Sinds najaar 2023 werkt Sibylla aan deze missie als Projectleider voortgezet onderwijs bij NEOS Cultuuronderwijs

Een kritisch publiek

In het afgelopen half jaar inventariseerde Sibylla het aanbod voor het voortgezet onderwijs in Amersfoort en is ze bezig met het neerzetten van de programmalijnen. Dat is een interessante uitdaging vertelt ze: ‘Voor het voortgezet onderwijs heb je hele verschillende doelgroepen en een heel kritisch publiek.’

Verschillende gebruiksaanwijzingen

Sibylla studeerde Theater-, Film- en Televisiewetenschap in Utrecht en werkte eerder bij het Theater Instituut Nederland en Kunstenhuis Idea. Als freelancer ontwikkelde ze lespakketten en andere educatieve projecten voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. In al deze rollen bouwde ze inzicht op in de grote diversiteit onder leerlingen en wat dat vraagt van kunstdocenten en het aanbod.

Onvermoede talenten

Om aansluiting te vinden bij zo’n diverse achterban is het volgens Sibylla belangrijk je breed te oriënteren op de mogelijkheden die er liggen. ‘We werken nu bijvoorbeeld aan een traject voor jonge makers en kunstenaars die zich in pedagogiek en didactiek willen scholen, zodat ze workshops en lessen kunnen geven op scholen. Deze jonge mensen sluiten qua belevingswereld vaak goed aan bij middelbare scholieren. Tijdens het jonge makers traject krijgen zij begeleiding in het maken van de lessen.’

‘Ik raak geïnspireerd in mijn werk door de ontmoetingen tussen kunstenaars en jongeren. Het is heel mooi om te zien dat beide elkaar inspireren en dat ze nieuwe dingen ontdekken, zoals onvermoede talenten, het lef om iets te doen en het plezier in het samen iets maken ’

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.