Lesmateriaal, Het jonge kind

NEOS ontwikkelt serie leskaarten voor de pedagogisch medewerker

NEOS is in de afrondende fase van de ontwikkeling van een serie leskaarten voor peuters. Met thema's muziek, dans en beeldende vorming krijgen pedagogisch medewerkers een ideale tool in handen voor creatief cultuuronderwijs op de speelleergroep.

Datum
28 november 2023
Geschreven door
NEOS cultuuronderwijs

Dansen, knippen, zingen en muziek maken vinden peuters niet alleen leuk. Deze activiteiten stimuleren grove en fijne motoriek, sensomotorische ontwikkeling en sociale vaardigheden als samenwerken of op je beurt wachten. Ook dragen kunstzinnige activiteiten bij aan de taalontwikkeling. Om deze kunstvormen nog makkelijker onder de aandacht te brengen op de speelleergroep ontwikkelde NEOS een serie leskaarten.  

Ontdekkend leren

De leskaarten zijn onderverdeeld in verschillende kunstvormen. Zo is is er een serie gericht op dans, muziek en een serie beeldende vorming. In deze laatste serie komen creatieve activiteiten als kleuren mengen, vilten, timmeren, scheuren en knippen aan bod. Niet het product van de kunstvakles staat centraal, maar er wordt gefocust op het proces. Mengen van zand en lijm wordt niet per se een mooi kunstwerk, maar helpt kinderen te ontdekken. En juist dat ontdekken en hebben van plezier staat centraal in de leskaarten.  

Taalontwikkeling

Naast een bron van inspiratie voor creatieve activiteiten is taalontwikkeling een belangrijk element in alle leskaarten. Alle activiteiten bevatten leerwoorden; door hardop te benoemen wat je doet tijdens de activiteit, leren peuters (nieuwe) woorden op een speelse manier. 

Kunst aan de Start

NEOS gelooft dat kunstactiviteiten een waardevolle bijdrage kunnen leren aan de ontwikkeling van achterstanden als taalontwikkeling en motorische ontwikkeling. Met het beschikbare budget uit het Nationaal Programma onderwijs is er, in samenspraak met kinderopvangorganisatie Ska Kinderopvang, een totaalpakket voor de pedagogisch medewerker gemaakt om de meerwaarde van cultuuronderwijs op jonge leeftijd te onderbouwen. Naast de leskaarten bevat dit pakket ook een podcast en videotutorial.     

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.