De Border

De Border Amersfoort
Educator
Maria Spreeuwenberg
maria.spreeuwenberg@meerkring.nl
Contactgegevens
Watersteeg 87
3824 EL Amersfoort
obsdeborder.nl

Over de Border

De Border heeft dit schooljaar 12 groepen, onderverdeeld in een onderbouw (groepen 1 t/m 3)  en bovenbouw (groepen 4 t/m 8). In de beide bouwen overleggen de leerkrachten met elkaar over onder andere nieuwe thema’s, resultaten van leerlingen, het onderwijsprogramma en de te bieden hulp aan leerlingen. Leerlingen op De Border zitten in de klas met leeftijdsgenootjes. Er wordt gewerkt met eigentijdse leermethoden. Voor elk leerjaar is op basis van deze methoden basisleerstof vastgesteld. Per vakgebied staat dit beschreven in het groepsplan.

Op De Border is iedereen evenveel waard. Pesten, uitlachen, vooroordelen en discriminatie worden bestreden. Leerkrachten, leerlingen én ouders leveren daar een bijdrage aan. Door allerlei activiteiten te organiseren besteden ze aandacht aan verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Het motto is: verbreed je horizon!

Cultuuronderwijs en de Border

De Border volgt momenteel CMK ambitieniveau 2. In ambitieniveaus 2 kiest de school voor verdieping van cultuuronderwijs en zet in op een kwalitatief hoogwaardiger en intensiever programma.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.