Taalontwikkeling tijdens kunstvaklessen op de Prof. Groenschool

De Professor Groenschool is een school voor Speciaal Onderwijs met vijftien groepen. De school verzorgt onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met taal en horen. Problemen met bijvoorbeeld spreken, woorden onthouden en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt.

Auris prof groenschool amersfoort
Contactgegevens
Hooglandseweg-Noord 140
3813 VE Amersfoort
profgroenschool.nl

Cultuuronderwijs en de Auris Prof. Groenschool

In alle lessen van de school staat taal en taalontwikkeling centraal, dus ook in de kunstvaklessen. ‘Dit is belangrijk omdat kunst alle zintuigen aanwakkert’, vertelt Lenny Steltenpool, leerkrachtondersteuner en ICC-coördinator. ‘Ze leren niet alleen via taal, maar ook door beeld, geluid en gevoel.’

Tot de vaste formatie van de school behoort een muziekdocent die alle leerlingen minstens eens per twee weken lesgeeft. Daarnaast neemt de Professor Groenschool deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit met onder andere een dansdocent. De twee kunstvakdocenten werken ook samen, bijvoorbeeld in het overlappen van muziekfragmenten en thema’s.

Naast een rijk aanbod aan kunstvakken, is het bezoeken van een theatervoorstelling vast onderdeel in het programma. Bij het programmeren houdt NEOS rekening met de mogelijkheden van de leerlingen. Zo letten we erop dat een voorstelling niet te ingewikkeld is in taalgebruik of thema. De eigen culturele omgeving ontdekken de leerlingen door excursies in Amersfoort te organiseren.

Dit soort activiteiten draagt enorm bij aan de ontwikkeling van de kinderen. ‘Onze maatschappij erg is gericht op goed kunnen rekenen en spellen’, meent Lenny. ‘Maar het leven is veel meer dan dat. Met goed cultuuronderwijs ontdek je veel meer talenten van de kinderen.’

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.