Voortgezet onderwijs

Structurele theaterprogrammering voor het voorgezet onderwijs

Inspiratie, expertise en verbinding zijn belangrijke thema’s bij de theaterprogrammering voor het voortgezet onderwijs. Het doel is dat scholen en culturele partners elkaar makkelijker vinden en inhoudelijk op elkaar aansluiten. NEOS wil hierbij de sleutelrol spelen. 

Datum
13 november 2023
Geschreven door
NEOS cultuuronderwijs
Meer info

Meer theater op jouw school en benieuwd wat de theaterprogrammering straks voor jouw school kan betekenen?

NEOS Cultuuronderwijs werkt aan een theaterprogrammering voor het voortgezet onderwijs. De ambitie is om een centraal aanspreekpunt te worden voor het theaterbezoek van alle vo-scholen, theaters en theatergroepen in Amersfoort. Hierbij is er speciale aandacht voor het vmbo en het vso, waar theaterbezoek in mindere mate vast onderdeel is van het schooljaar. 

NEOS hoopt hier verandering in te brengen door inspiratie, expertise en verbinding te leveren. De adviseurs van NEOS kunnen met de scholen meedenken over hoe ze theaterbezoek een vaste rol kunnen geven in hun cultuureducatie. NEOS beschikt over een breed netwerk van culturele partners. Het doel is dat alle leerlingen in Amersfoort meerdere keren per jaar voorstellingen zien die passen bij hun interesses en leefwereld. 

Maatwerk

‘We merken dat de behoefte naar meer structuur in de theaterprogrammering erg leeft’, vertelt Luuk Wildschut, adviseur voorgezet onderwijs bij NEOS. ‘We krijgen veel aanvragen van zowel vo-scholen, die graag met hun leerlingen naar het theater willen, als van theatergezelschappen, die graag hun aanbod willen verspreiden. Daar spelen we op in.’  De eerste stap is zorgen voor een inzichtelijk totaalaanbod op de website. Er komt ook aandacht voor praktische kanten zoals financiering en planning. 

Daarnaast kunnen scholen zich wenden tot NEOS met specifieke wensen. Maatwerk is hierbij de sleutel. Als een school bijvoorbeeld graag iets wil doen met het thema duurzaamheid of mentaal welzijn onder jongeren, dan kan er worden gekeken welke theatergroep daar een voorstelling over maakt. Ook voor culturele partners is NEOS het aanspreekpunt voor het koppelen van aanbod aan scholen. 

Aanvullen en versterken

Luuk hoopt dat er op den duur situaties ontstaan waardoor scholen en culturele partners samenwerkingen aangaan voor de lange termijn waarbij ze elkaar aanvullen en versterken. ‘Zo wordt uiteindelijk de kwaliteit van dat aanbod nog beter, omdat zowel partners als scholen op een nieuwe manier worden uitgedaagd om naar theater te kijken.’  

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.