Nieuws & Updates

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Hoera! De ingediende subsidieaanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 is gehonoreerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

CMK Ambitieniveau 1 NEOS
Datum
28 februari 2021
Geschreven door
NEOS cultuuronderwijs

Hoera! De ingediende subsidieaanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 is gehonoreerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit betekent dat NEOS samen met culturele aanbieders de komende vier jaar weer verder kan bouwen aan cultuuronderwijs in Amersfoort en Leusden.

Naast het primair onderwijs richt het plan zich de komende jaren ook op het voortgezet onderwijs, het mbo en de kinderopvang. Hiermee komen middelen beschikbaar voor verschillende onderwijsniveaus en verbreden we ons leerlingenbereik.

Professionalisering op het gebied van cultuuronderwijs krijgt een belangrijke plek in de zogenaamde Academie die NEOS binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit gaat opzetten. Zowel leerkrachten en docenten uit het onderwijs, als educatief medewerkers van culturele instellingen, kunstvakdocenten en kunstenaars kunnen van de Academie gebruik maken.

Om zo veel mogelijk kinderen in Amersfoort deel te laten nemen aan kwalitatief goed cultuuronderwijs, is het realiseren van een groter scholenbereik in het primair onderwijs een ambitie. Basisscholen die cultuuronderwijs op hun school vanaf aankomend schooljaar structureel willen maken en daar ondersteuning en expertise bij wensen, kunnen contact opnemen met NEOS: team@neoscultuuronderwijs.nl

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.