Subsidieregeling Cultuur met Kwaliteit (CmK)

Lees hier alles over de subsidieregeling voor het programma Cultuur met Kwaliteit.

Voor zowel scholen in Amersfoort als Leusden zijn er subsidieregelingen voor deelname aan het CmK programma. Hieronder een korte omschrijving van de opbouw hiervan. Voor een maatwerk voorstel voor jouw school neem contact op met onze adviseurs.

Subsidieregeling voor scholen in Amersfoort

Voor deelname aan CmK 2 of 3 vragen we de school om een eigen bijdrage van de actuele lumpsumgelden die zijn gelabeld voor cultuur. Daarnaast vragen we een eigen bijdrage van de school die bijvoorbeeld bekostigd kan worden uit de ouderbijdrage. Bij deelname aan CmK ontvangt de school subsidie per leerling.

Subsidieregeling voor scholen in Leusden

Scholen in Leusden betalen in maatwerk 5 euro eigen bijdrage en ontvangen daar bovenop 10 euro subsidie. In het verdiepende programma is de eigen inleg 7,50 euro en de subsidie 15 euro. In Leusden is het mogelijk om apart deel te nemen aan het voorstellingsprogramma. Kosten hiervan zijn 5 euro per leerling. De gemeente Leusden subsidieert dit programma met drie euro per leerling.

Voorstel op maat

Een adviseur van NEOS legt je graag meer uit over het programma en de status van de eigen bijdrage uit de lumpsumgelden voor het komend schooljaar. Zodat cultuuronderwijs ook op jouw school vorm kan krijgen. Neem voor een afspraak direct contact met ons op via team@neoscultuuronderwijs.nl.

Kunstvakken zijn een belangrijk communicatiemiddel om leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling.
Rudith Middelhuis
Muziekdocent en intern cultuurcoƶrdinator, de Klimboom

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.