3 of 4 dagen per week | 0,6-0,8 fte

VACATURE Projectleider voortgezet onderwijs

NEOS is een onafhankelijk expertisecentrum voor cultuuronderwijs. Met advies, programma’s, trainingen en netwerkactiviteiten ondersteunt NEOS scholen en organisaties in Amersfoort en omgeving in hun cultuuraanbod. We richten ons hierbij op de jeugd van 0-23 jaar en zijn actief in het onderwijs, de kinderopvang en in de buurt. In de uitvoering werken we samen met cultuuraanbieders in Amersfoort en daarbuiten. NEOS valt formeel onder Stichting Scholen in de Kunst, maar opereert onafhankelijk, voert een eigen naam en werkt transparant vanuit een eigen visie en missie. NEOS bereikt in Amersfoort e.o. circa 60 basisscholen en 20 scholen voor voortgezet onderwijs.

WAT GA JE DOEN?

Je bent aanjager en projectleider voor de ontwikkeling en uitvoering van een viertal activiteiten die NEOS de komende jaren een boost wil geven:

Inventarisatie cultuuraanbod voortgezet onderwijs

NEOS wil het brede cultuuraanbod van zowel gesubsidieerde als niet gesubsidieerde cultuuraanbieders in Amersfoort e.o. beter ontsluiten en zichtbaar maken voor het voortgezet onderwijs. Hiertoe inventariseer je het bestaande Amersfoortse cultuuraanbod voor het voortgezet onderwijs.

Producten- en dienstenpakket NEOS

NEOS wil ook graag haar eigen producten- en dienstenpakket voor het voortgezet onderwijs beter definiëren, uitwerken en zichtbaar maken. De producten en diensten van NEOS zijn gericht op duurzame samenwerking tussen NEOS en het voortgezet onderwijs en bestaan o.a. uit advisering van het onderwijs en training van docenten. Je ontwikkelt instrumenten die adviseurs helpen bij gespreksvoering met scholen, ondersteuning van scholen bij visievorming op hun cultuuronderwijs en het vormgeven van culturele jaarplannen.

Programmalijnen

Je bent betrokken en/of voert de regie bij de (door)ontwikkeling van een aantal programmalijnen op het gebied van kunst en taal, kunst en media, architectuur en ambachten. Je werkt hierbij samen met cultuuraanbieders en het onderwijs. Hiermee creëren we nieuw aanbod in de stad.

Leer- en ervaringstraject voor (jonge) makers

Je ontwikkelt een zogenaamd ‘jonge makers traject’ (werktitel). Hierin onderzoeken, leren en ervaren jonge makers hoe zij vanuit hun kunstenaarschap jongeren kunnen inspireren en activeren met behulp van didactische principes en verschillende methodieken. Bij het opzetten van het leertraject onderzoek je de behoeftes van jonge makers en zoek je de samenwerking op met relevante partijen.

WIE ZOEKEN WIJ?

 • Adviseur: je adviseert NEOS vanuit jouw brede ervaring en kennis op het gebied van cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. Je hebt bewezen adviesvaardigheden, je kunt zowel vanuit de inhoud als het proces denken, bent een goed luisteraar en kunt de juiste vragen stellen.
 • Kennis van de doelgroep: je hebt affiniteit met de doelgroep en weet wat er onder jongeren speelt.
 • Relatiebeheerder: je bent in staat je snel het Amersfoortse culturele veld eigen te maken en contacten met cultuuraanbieders en scholen te leggen en te onderhouden.
 • Ontwikkelaar: je ontwikkelt één of meerdere cultuureducatieprogramma’s in coproductie met het onderwijs en cultuuraanbieders.
 • Aanjager: vanuit jouw kennis en ervaring ben je een inspiratiebron voor jouw collega’s. Je wordt enthousiast van buiten de kaders denken en een creatieve aanpak van cultuuronderwijs en weet hiervoor ook draagvlak te creëren bij verschillende partijen.
 • Organisator: je voert verschillende taken naast elkaar uit en bent stressbestendig.
 • Projectmatig werken: je hebt ervaring in het leiden van grotere projecten, je kunt een begroting maken en goed plannen. Je stelt jezelf realistische doelen en communiceert rondom projecten.
 • Communicatief: je vindt het logisch om met je teamleden te sparren en te overleggen en klanten bijtijds en zorgvuldig over zaken te informeren, zowel schriftelijk als mondeling.

Je bent goed bekend met het voortgezet onderwijs. Je hebt bij voorkeur een afgeronde kunstvakopleiding of gelijkwaardig en pedagogisch/didactische kennis. Een Master Kunsteducatie is een pré.

WAT BIEDEN WIJ?

 • Een afwisselende en uitdagende baan met veel variatie. Je kunt flexibel werken binnen een jaartaaksysteem waarbij we uitgaan van een baanomvang van 60 tot 80%. Dit stellen we in overleg vast.
 • In eerste instantie een tijdelijke opdracht van 1 september 2023 tot en met 1 september 2024. Bij gebleken geschiktheid en beschikbare subsidies is er uitzicht op verlenging van het contract.
 • Het salaris is conform cao Kunsteducatie schaal 10 (minimaal € 3131 – maximaal € 4.646) en afhankelijk van je werkervaring. De arbeidsvoorwaarden bevatten onder andere een goede verlofregeling, pensioenregeling, studiefaciliteiten en collectieve zorgverzekering.
 • Een enthousiast en gedreven team van professionals.
 • Een verantwoordelijke functie in een dynamische organisatie.

SOLLICITATIEPROCEDURE

Geïnteresseerden sturen uiterlijk vrijdag 16 juni een sollicitatiebrief voorzien van cv per e-mail naar Tanja Kerkvliet (hoofd NEOS Cultuuronderwijs), via solliciteren@neoscultuuronderwijs.nl

Vragen kunnen gesteld worden aan Tanja Kerkvliet via tanja@neoscultuuronderwijs.nl

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 30 juni. De tweede gespreksronde vindt plaats op vrijdag 7 juli.

Ervaring en kennis passend bij de functie is bepalend voor de selectieprocedure. We onderschrijven de Code Diversiteit en Inclusie en streven naar een diverse samenstelling van ons team. Woonachtig in de regio Utrecht/Amersfoort is een pré.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.