Landelijk subsidieprogramma

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit maakt kunst in de klas toegankelijk en verbetert de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs.

NEOS cultuuronderwijs Amersfoort Leusden

Wij helpen scholen om de kwaliteit van cultuureducatie te vergroten. — Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is een landelijk subsidieprogramma om cultuureducatie mogelijk te maken voor alle basisscholen in Nederland. Vanuit de gemeente Amersfoort en Leusden is NEOS Cultuuronderwijs penvoerder van dit programma. Ons doel is ervoor zorgen dat cultuuronderwijs een vast en logisch onderdeel wordt van het lesprogramma.

Maatwerk voor jouw klas — Heb je als school ambities en ideeën op het gebied van cultuuronderwijs? Of wil je de visie van de school op cultuuronderwijs nog vormgeven?

De adviseurs van NEOS helpen je daar graag bij. Niet alleen bieden we advies en begeleiding. Ook verstrekken we subsidie om de uitvoering van het programma te ondersteunen.

Bij het vormgeven van cultuuronderwijs in de klas sluiten we aan op het bestaande curriculum en onderwijsconcept van de school. We willen kunst en cultuur verbinden met andere vakken, het profiel van de school en thema’s die spelen in de klas. Hierdoor wordt kunst en cultuur een logisch onderdeel van het gehele onderwijsprogramma.

Cultuureducatie met Kwaliteit NEOS Cultuuronderwijs

Onderdelen van het programma — Hoewel alle programma’s van CmK op maat worden gemaakt, zijn er een aantal vaste onderdelen.

Door deze verschillend in te zetten ontstaat er een maatwerkprogramma dat het beste past bij de school. Zo wordt het mogelijk dat er professionele kunstvakdocenten theater, dans, muziek, beeldende of audiovisuele vorming komen lesgeven.

Je kunt gebruik maken van onze theaterprogrammering en excursies naar musea of erfgoedlocaties in Amersfoort en Leusden. Het samenstellen van het maatwerkprogramma is een samenspel tussen de school en de adviseur van NEOS. De organisatie en roostering kan worden uitgevoerd door NEOS. Dit is een werkdruk-verlagende factor voor de school.

Brochure Kunstkeien
Kunstkeien

Maak kennis met kunst en cultuur

Lees meer over ons instapprogramma Kunstkeien

Kunstkeien

Inspiratie en deskundigheidsbevordering — Bij deelname aan het programma CMK vragen we scholen om te werken aan deskundigheidsbevordering.

De kunstvakdocenten die namens NEOS in de scholen komen, brengen graag hun bevlogenheid over op de leerkrachten. Zo krijgen leerlingen ook buiten de kunstlessen van NEOS goed cultuuronderwijs.

Door middel van coaching on the job worden de leerkrachten van de school geholpen om de kunstvaklessen zelf te geven. Daarnaast wordt de deskundigheid bevorderd tijdens een teamtraining. Dit doen we in samenwerking met de interne cultuurcoördinator van de school.

Wij willen graag het belang cultuuronderwijs, inspiratie en bevlogenheid overbrengen aan alle medewerkers van een school. Ons doel is dat iedere leerling in Amersfoort en Leusden goed cultuuronderwijs krijgt.

NEOS ondersteunt

Subsidieregeling CmK

Vind hier alle info over de subsidie mogelijkheden van het CmK programma

Subsidieregeling Cultuur met Kwaliteit (CmK)

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.