Programma's, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Programma Rijke Schooldag

Kinderen en jongeren hebben recht op gelijke kansen. Een ieder moet zijn talenten kunnen ontdekken en zich volledig kunnen ontwikkelen, ongeacht achtergrond of financiële situatie. De Rijke Schooldag is in het leven geroepen om alle kinderen de kans te geven om zich verder te verrijken door deel te kunnen nemen aan leuke sportieve en culturele activiteiten.

Amersfoort is in 2022 door het Ministerie OCW benoemd tot één van de voorlopers voor de ‘Rijke Schooldag’. Doel van de Rijke Schooldag is om kansen van kinderen en jongeren in en rondom school te vergroten. In Amersfoort wordt de Rijke Schooldag op 10 basisscholen en 5 middelbare scholen uitgevoerd.

NEOS adviseert

Samen met de betreffende scholen kijken we hoe we naschoolse activiteiten kunnen ontwikkelen die bijdragen aan vergroten van het sociaal en cultureel kapitaal van kinderen en jongeren op deze scholen. Lees hier wat we doen in samenwerking met Mavo muurhuizen. 

Rijke Schooldag

De Rijke Schooldag is een initiatief vanuit het Ministerie van OCW. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland zichzelf kunnen ontplooien, wordt met de Rijke Schooldag in het primair en voortgezet onderwijs een impuls gegeven aan de brede talentontwikkeling, met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.