Inspiratie, Voortgezet onderwijs

NEOS verzorgt cultuur binnen de Rijke Schooldag op Mavo Muurhuizen

De Rijke Schooldag geeft jongeren met een risico op achterstand een steuntje in de rug met naschoolse culturele activiteiten. NEOS Cultuuronderwijs heeft hiervoor een programma ontwikkeld met Muurhuizen.

Datum
7 september 2023
Geschreven door
NEOS cultuuronderwijs

Amersfoort is in 2022 door het Ministerie OCW benoemd tot één van de voorlopers voor de ‘Rijke Schooldag’. Doel van de Rijke Schooldag is om kansen van kinderen en jongeren in en rondom school te vergroten. In Amersfoort wordt de Rijke Schooldag op 15 scholen in het primair en voortgezet onderwijs uitgevoerd.

Ook NEOS cultuuronderwijs draagt haar steentje bij door het sociaal en cultureel kapitaal van kinderen en jongeren op deze scholen te vergroten. In samenwerking met het onderwijs vinden er al mooie buitenschoolse kunstprogramma’s plaats die we komend schooljaar nog verder gaat ontwikkelen. Zo start dit schooljaar ook Mavo Muurhuizen met de Rijke Schooldag.

NEOS en Mavo Muurhuizen hebben een uitgebreid programma ontwikkeld getiteld ‘Mavo Muurhuizen draait door’. Naast workshops sport en techniek is kunst en cultuur hier een belangrijk onderdeel van. Deze activiteiten lopen het hele jaar door, en zijn vanaf aankomend schooljaar verplicht voor leerlingen uit het eerste jaar. Door de andere jaren kan er vrijwillig aan de activiteiten worden deelgenomen. Er wordt op dit moment nog volop gewerkt aan de invulling van de activiteiten. Het hoogtepunt wordt een eindevent rond de kerst waarin de leerlingen de resultaten van hun werk laten zien.

Mavo Muurhuizen

Mavo Muurhuizen is al jaren een begrip in Amersfoort voor mavo en havo 4/5 leerlingen. Naast theoretische vakken kunnen leerlingen hier ook kiezen om examen te doen in muziek, sport en beeldende vorming. De school gaat op zoek naar talenten van leerlingen, en ondersteunt hen bij het ontwikkelen van vaardigheden waarmee ze goed zijn voorbereid voor het mbo of havo.

Rijke Schooldag

De Rijke Schooldag is een initiatief vanuit het Ministerie van OCW. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland zichzelf kunnen ontplooien, wordt met de Rijke Schooldag in het primair en voortgezet onderwijs een impuls gegeven aan de brede talentontwikkeling, met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.