Nieuws & Updates, Primair Onderwijs

NEOS en basisschool De Kubus slaan handen ineen

Vanaf komend schooljaar verzorgt NEOS het cultuuronderwijs op basisschool De Kubus in het Soesterkwartier. In het kader van CmK wordt er een maatwerkprogramma ontwikkeld dat aansluit op de visie van de school.

Datum
12 juni 2023
Geschreven door
NEOS cultuuronderwijs

NEOS is een samenwerking aangegaan met basisschool De Kubus. Vanaf komend schooljaar verzorgt NEOS de lessen cultuuronderwijs voor de groepen drie tot en met acht. ‘Wij zien in NEOS een partner waarmee we cultuureducatie een meer concretere plek kunnen geven in ons onderwijs’, licht directeur Willemijn Rozenberg toe.

‘Tot dusver hebben we ons op De Kubus vooral gericht op muziekonderwijs’, vertelt Willemijn verder. ‘In de toekomst willen wij aandacht gaan geven aan alle disciplines. Ook willen we een brede visie op cultuuronderwijs en een doorgaande lijn ontwikkelen. Daar gaan we komend jaar mee aan de slag door naast muziek ons ook te gaan richten op drama en dans. Op die manier willen we de input en impuls krijgen die we kunnen verwerken in de doorgaande lijn.’

Maatwerkprogramma

In het kader van Cultuureducatie met kwaliteit (CmK) gaan adviseurs van NEOS voor De Kubus een programma ontwikkelen. Vaste onderdelen van dit programma zijn lessen van professionele kunstvakdocenten muziek, theater en dans. Geheel in de geest van CmK sluit dit maatwerkprogramma aan op het bestaande curriculum en onderwijsconcept van de school. Ook zal een medewerker van De Kubus de cursus intern cultuur coördinator gaan volgen.

‘We hebben het contact met NEOS ervaren als heel prettig en constructief’, zegt Willemijn. ‘We hadden een heel duidelijk idee wat wij wilden en daar sloten ze goed bij aan.’

De Kubus

Katholieke Basisschool De Kubus is een echte buurtschool, gelegen in de Amersfoortse wijk het Soesterkwartier. De Kubus is een afspiegeling van de wijk en is daar trots op. De drie kernwaarden – samen leren, samen werken en samen leven – vormen het vertrekpunt van het onderwijs. Naast de focus op de basisvaardigheden heeft de school ook extra aandacht voor lezen en de brede ontwikkeling van kinderen.

Cultuureducatie met kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit is een landelijk subsidieprogramma om cultuureducatie mogelijk te maken voor alle basisscholen in Nederland. Vanuit de gemeentes Amersfoort en Leusden is NEOS penvoerder van dit programma.

Groepsfoto Basisschool De Kubus in Vathorst Cultuureducatie met kwaliteit basisonderwijs

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.