Advies, Programma's, Primair onderwijs

Cultuureducatie met Kwaliteit

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit maakt kunst in de klas toegankelijk en verbetert de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs.

Cultuureducatie met kwaliteit
Heb je interesse in Cultuureducatie met Kwaliteit?

Neem contact met ons op

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is een landelijk subsidieprogramma om cultuureducatie mogelijk te maken voor alle basisscholen in Nederland. Vanuit de gemeente Amersfoort en Leusden is NEOS Cultuuronderwijs penvoerder van dit programma. Wij helpen scholen om de kwaliteit van cultuureducatie te vergroten. Ons doel is ervoor zorgen dat cultuuronderwijs een vast en logisch onderdeel wordt van het lesprogramma.

Maatwerk voor jouw klas

Heb je als school ambities en ideeën op het gebied van cultuuronderwijs? Of wil je de visie van de school op cultuuronderwijs nog vormgeven? De adviseurs van NEOS helpen je daar graag bij. Niet alleen bieden we advies en begeleiding. Ook verstrekken we subsidie om de uitvoering van het programma te ondersteunen.

Bij het vormgeven van cultuuronderwijs in de klas sluiten we aan op het bestaande curriculum en onderwijsconcept van de school. We willen kunst en cultuur verbinden met andere vakken, het profiel van de school en thema’s die spelen in de klas. Hierdoor wordt kunst en cultuur een logisch onderdeel van het gehele onderwijsprogramma.

cultuureducatie basisonderwijs

Onderdelen van het programma

Hoewel alle programma’s van CMK op maat worden gemaakt, zijn er een aantal vaste onderdelen. Door deze verschillend in te zetten ontstaat er een maatwerkprogramma dat het beste past bij de school. Zo wordt het mogelijk dat er professionele kunstvakdocenten theater, dans, muziek, beeldende of audiovisuele vorming komen lesgeven. Je kunt gebruik maken van onze theaterprogrammering en excursies naar musea of erfgoedlocaties in Amersfoort en Leusden.

Het samenstellen van het maatwerkprogramma is een samenspel tussen de school en de adviseur van NEOS. De organisatie en roostering kan worden uitgevoerd door NEOS. Dit is een werkdruk-verlagende factor voor de school.

Inspiratie en deskundigheidsbevordering

Bij deelname aan het programma CMK vragen we scholen om te werken aan deskundigheidsbevordering. Dat kan op verschillende manieren. De kunstvakdocenten die namens NEOS in de scholen komen, brengen graag hun bevlogenheid over op de leerkrachten. Zo krijgen leerlingen ook buiten de kunstlessen van NEOS goed cultuuronderwijs.

Door middel van coaching on the job worden de leerkrachten van de school geholpen om de kunstvaklessen zelf te geven. Daarnaast wordt de deskundigheid bevorderd tijdens een teamtraining. Dit doen we in samenwerking met de interne cultuurcoördinator van de school.

Wij willen graag het belang cultuuronderwijs, inspiratie en bevlogenheid overbrengen aan alle medewerkers van een school. Ons doel is dat iedere leerling in Amersfoort en Leusden goed cultuuronderwijs krijgt.

cmk 3

De verdieping

  • de inzet van doorlopende leerlijnen;
  • verbinding tussen binnen- en buitenschools onderwijs;
  • meer deskundigheidsbevordering van de leerkrachten.

Ambitieniveaus

Binnen het programma CMK zijn er drie ambitieniveaus. Deze variëren van een programma dat is gericht op kennismaken met kunst en cultuur tot een op maat gemaakt programma met extra verdieping.

CMK 1: Kunstkeien – lees hier meer over Kunstkeien.
CMK 2: Maatwerk voor jouw klas
CMK 3: De verdieping

cultuur met de klas

Subsidieregeling voor scholen in Amersfoort

Voor deelname aan CMK 2 of 3 vragen we de school om een eigen bijdrage van de actuele lumpsumgelden die zijn gelabeld voor cultuur. In het schooljaar 2022-2023 is dat bedrag vastgesteld op €16,86. Daarnaast vragen we een eigen bijdrage van de school die bijvoorbeeld bekostigd kan worden uit de ouderbijdrage. Bij deelname aan CMK ontvangt de school subsidie per leerling.

Tabel Cultuureducatie met kwaliteit subsidie

Subsidieregeling voor scholen in Leusden

Scholen in Leusden betalen in maatwerk 5 euro eigen bijdrage en ontvangen daar bovenop 10 euro subsidie. In het verdiepende programma is de eigen inleg 7,50 en de subsidie 15 euro. In Leusden is het mogelijk om apart deel te nemen aan het voorstellingsprogramma. Kosten hiervan zijn 5 euro per leerling. De gemeente Leusden subsidieert dit programma met drie euro per leerling.

Kijk op deze pagina voor inspirerende voorbeelden van scholen waar NEOS mee samenwerkt en waar cultuuronderwijs op verschillende manieren is vormgegeven, of kijk hieronder het filmpje van het Fonds voor Cultuurparticipatie met mooie praktijkvoorbeelden. Meer informatie over het landelijk CMK programma vind je hier.

Interesse?

Een adviseur van NEOS legt je graag meer uit over het programma en hoe dat op jouw school vorm kan krijgen. Neem contact op voor een afspraak via team@neoscultuuronderwijs.nl.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.