Programma's

Cultuureducatie met Kwaliteit: drie ambitieniveaus

Het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) maakt kunst in de klas toegankelijk en wil de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs verbeteren.

CMK Amersfoort NEOS

NEOS helpt scholen in regio Amersfoort bij verbetering van hun cultuuronderwijs via een maatwerkaanpak gebaseerd op het werken in drie ambitieniveaus. De drie CMK-ambitieniveaus variëren van een programma dat gericht is op kennismaken met kunst en cultuur, tot een maatwerk programma met extra verdieping waarbij je als school zelf de regie voert over jouw eigen, op maat gemaakte cultuureducatieprogramma. Elk ambitieniveau heeft een aanpak die past bij waar jij als school voor staat en behoefte aan hebt: van kennismaking en maatwerk, tot een intensief traject.

Ga naar:

Ambitieniveau 1: Kunstkeien

Wil je als school kennismaken met cultuuronderwijs in de klas? Dan kun je starten met Kunstkeien. Via Kunstkeien maken leerlingen kennis met kunst en cultuur in hun eigen culturele omgeving. Kunstkeien bestaat uit twee onderdelen: maak het mee en maak het zelf. Leerlingen bezoeken verschillende musea en theaters in de stad en gaan actief aan de slag met een kunstactiviteit in school.

Bekijk brochure 2022-2023

Meedoen?
Kunstkeien is er voor Amersfoortse basisscholen die nog niet eerder deelnamen aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Deelname aan Kunstkeien kost € 12,50 per leerling. Scholen ontvangen van het Rijk € 16,86 per leerling voor cultuuronderwijs. Inschrijven voor Kunstkeien 2022-2023 is mogelijk t/m 26 april 2022 via Planned Culture.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. We zien je inschrijving graag tegemoet! Heb je vragen of opmerkingen over Kunstkeien of het inschrijven neem dan contact op met Mijke Rummers via mijke@neoscultuuronderwijs.nl.

Kunstkeien

Ambitieniveau 2: Maatwerk voor jouw klas

In ambitieniveaus 2 en 3 kiest de school voor verdieping van cultuuronderwijs en zet in op een kwalitatief hoogwaardiger en intensiever programma.

Heb je zelf ambities en ideeën op het gebied van cultuuronderwijs? De adviseurs van NEOS helpen je daar graag bij. In ambitieniveau 2 bepaal je als school zelf hoe cultuuronderwijs op jouw school eruit ziet en hoe je het inpast in het reguliere schoolprogramma. Gebaseerd op jullie wensen en behoeften maken we samen een programma op maat:

  • speciaal voor jouw school;
  • passend bij de wensen en behoeften van de school;
  • je past het zelf in, jij draagt ideeën aan, wij helpen samenstellen en implementeren.

Op maat
Bij het vormgeven van cultuuronderwijs in de klas sluiten we graag aan op het bestaande curriculum en onderwijsconcept van de school. Door kunst en cultuur te verbinden met andere vakken, de signatuur van de school en thema’s die in de school spelen, wordt kunst en cultuur een logisch onderdeel van het gehele onderwijsprogramma.

Financiering
Omdat de financiering voor cultuuronderwijs in de gemeenten Amersfoort en Leusden van elkaar verschilt, zijn de scholenbijdragen en matchingsbedragen in beide gemeenten anders. Lees hieronder wat deelname aan CMK ambitieniveau 2 in financiële zin voor jouw school in jouw gemeente betekent.

Kosten voor scholen in Amersfoort
Voor deelname aan ambitieniveau 2 vragen we aan de school een bedrag van € 18,37 per leerling. Dit bedrag bestaat uit een eigen bijdrage van de school van € 5,- plus de € 13,37 die scholen per leerling van het Rijk voor cultuuronderwijs krijgen. Wij matchen deze inleg met een subsidie van € 15,- per leerling. Het totale werkbedrag komt daarmee uit op € 33,37 per leerling.

Kosten voor scholen in Leusden
Voor deelname aan ambitieniveau 2 vragen we aan scholen uit Leusden een bedrag van € 10 per leerling. De school kan dit betalen uit de € 13,37 die elke school van het Rijk (per leerling) krijgt voor cultuuronderwijs. Wij matchen de inleg van de scholen met een subsidie van € 13,- per leerling. Het totale werkbedrag komt daarmee in Leusden uit op € 23 per leerling op ambitieniveau 2.

Ambitieniveau 2: Maatwerk voor jouw klas

Ambitieniveau 3: De verdieping

Het 3e ambitieniveau werkt eigenlijk hetzelfde als niveau 2, maar gaat qua inhoud nog aanzienlijk verder de diepte in. Het programma is intensiever en ambitieuzer, met meer uren cultuuronderwijs voor leerlingen. Daarnaast is er extra aandacht voor professionalisering van leerkrachten, samenhang tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten, een vakoverstijgend kunst- en cultuurprogramma of een partnerschap met een culturele aanbieder.

Eerst 2 dan 3
Scholen die een programma op maat willen, starten altijd eerst met ambitieniveau 2. Loopt het programma goed en is er behoefte aan een intensiever programma, verdieping of meer cultuureducatie-uren? Dan gaan we nog een stap verder. Niveau 3 is er dus voor die scholen die daaraan toe zijn.

Financiering
Omdat de financiering voor cultuuronderwijs in de gemeenten Amersfoort en Leusden van elkaar verschilt, zijn de scholenbijdragen en matchingsbedragen in beide gemeenten anders. Lees hieronder wat deelname aan CMK ambitieniveau 3 in financiële zin voor jouw school in jouw gemeente betekent.

Kosten voor scholen in Amersfoort
Deelname aan ambitieniveau 3 vraagt om dezelfde inleg van een school als ambitieniveau 2: € 18,37 per leerling. De school ontvangt daar tegenover een aanzienlijk hogere subsidie van ons, namelijk € 30,-  in plaats van € 15,-. Het totale werkbedrag komt daarmee op ambitieniveau 3 uit op € 48,37 per leerling.

Kosten voor scholen in Leusden
Voor deelname aan ambitieniveau 3 vragen we aan de scholen in Leusden een bijdrage van € 12,50 per leerling. Dit kan betaald worden uit de bijdrage van € 13,37 die het Rijk per leerling aan de scholen geeft. Wij matchen de bijdrage van de school met een subsidie van € 18,- euro per leerling, vanuit de gemeente Leusden. Het totale werkbedrag komt daarmee in Leusden uit op € 30,50 per leerling op ambitieniveau 3.

CMK Ambitieniveau 3

Nieuwsbericht CMK 3

Hoera! De ingediende subsidieaanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CMK 3) is gehonoreerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit betekent dat NEOS samen met culturele aanbieders de komende vier jaar weer verder kan bouwen aan cultuuronderwijs in Amersfoort en Leusden.

Naast het primair onderwijs richt het plan zich de komende jaren ook op het voortgezet onderwijs, het mbo en de kinderopvang. Hiermee komen middelen beschikbaar voor verschillende onderwijsniveaus en verbreden we ons leerlingenbereik.

Lees meer over CMK 3 in dit nieuwsbericht. 

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.