Trainingen

Training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs

Hoe zorg je voor kwalitatief kunst- en cultuuronderwijs op je voortgezet onderwijs school? En hoe krijg je de rest van het schoolteam aan boord zodat het cultuurbeleid breed gedragen wordt? Steeds meer (kunstvak)docenten die het cultuurprogramma op vo-scholen invullen geven aan behoefte te hebben aan aanvullende training. In oktober start daarom weer de training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs in verschillende landelijke regio’s.

Interesse of vragen?

Totstandkoming training Cultuurcoördinator VO

Een aantal kenniscentra voor cultuureducatie in Nederland hebben in 2020 hun krachten gebundeld en een nieuwe training ontwikkeld voor Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs. Daarbij is ook gekeken naar de al bestaande ICC-cursus primair onderwijs die inmiddels door bijna 10.000 leerkrachten is gevolgd. Afgelopen schooljaar was een pilotjaar.

Inhoud Training Cultuurcoördinator VO

Je gaat aan de slag met je persoonlijke leervraag en eigen werksituatie. Het doel: Cultuuronderwijs op je eigen school naar een hoger plan te tillen. Een persoonlijk intakegesprek maakt onderdeel uit van de training. Na succesvolle afronding van de training Cultuurcoördinator VO ontvang je van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) het certificaat Cultuurcoördinator VO. Dit certificaat kun je opnemen in je Lerarenportfolio.

Als er sprake is van werkdruk, tijdgebrek, onduidelijkheden over verantwoordelijkheden en de afgelopen twee jaar ook Corona, komt de cultuureducatie op school vaak onder druk te staan. Hoe houd je je collega’s en de schoolleiding bij de les? Welke rol kunnen de cultuurpartners van een school hierin spelen?

Wat levert de cursus jou op?

 • Je vergroot je kennis over trends en ontwikkelingen in cultuureducatie.
 • Je leert hoe je het eigenaarschap bij collega’s, teams en directie kan verhogen.
 • Je vergroot je kennis van het netwerk en expertise van culturele instellingen.
 • Je ontwikkelt cultuurbeleid voor je eigen school
 • Je hebt inzicht in de randvoorwaarden, zoals geld, tijd en middelen
 • Je bouwt een netwerk op van collega’s van andere scholen
 • Je ontwikkelt doorlopende leerlijnen en werkt die uit
 • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling als cultuurcoördinator.

Hoe is de training opgebouwd?

 • Oriëntatie: je analyseert je eigen werkpraktijk en bepaalt waar je het verschil kunt maken.
 • Onderzoek: je onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om de kwaliteit van cultuureducatie te beïnvloeden en bepaalt welke kennis en vaardigheden daarvoor nodig zijn.
 • Uitvoering: je voert veranderingen door en kijkt wat het effect daarvan is.
 • Evaluatie: je blikt terug op de ontwikkeling op school en je persoonlijke ontwikkeling en bepaalt de vervolgstappen.

Waarom een erkende en gecertificeerde cultuurcoördinator?

 • Het ontwikkelen van cultuurbeleid
 • Het opzetten en onderhouden van netwerken;
 • Het ontwikkelen en uitwerken van doorlopende leerlijnen;
 • Het creëren van draagvlak binnen de school en in de directe omgeving.

Studielast en kosten

De training vraagt ongeveer 40 uur aan inzet, waarvan minimaal 20 contacturen. De contacturen worden fysiek en deels online aangeboden. Er worden ook een aantal online presentaties van experts aangeboden waarvan je minimaal 2 naar keuze volgt.

De kosten bedragen 750 euro. Subsidie van de Provincie Utrecht maakt het mogelijk dat deelnemers, na succesvolle afronding van de training, dit bedrag retour ontvangen.

Landelijke uitrol training

Provincie Utrecht (Kunst Centraal), Amsterdam (Mocca) en de Provincie Flevoland (FleCk) vormen samen de regio Midden-West, één van de vier landelijke regio’s waar de Training Cultuurcoördinator VO wordt aangeboden. Kunst Centraal, Mocca en FleCk zijn betrokken bij de doorontwikkeling en de klankbordgroep van regio Midden/West. Zij faciliteren twee trainers. LKCA monitort de training landelijk.

Data en tijden

 • Bijeenkomst 1: 12 oktober 2023, 15:30 tot 18:30
 • Bijeenkomst 2: 9 november 2023, 15:30 tot 18:30
 • Intervisie 1: 7 december 2023, 15:30 tot 18:30
 • Bijeenkomst 3: 25 januari 2024, 15:30 tot 18:30
 • Bijeenkomst 4: 14 maart 2024, 15:30 tot 18:30
 • Bijeenkomst 5: 18 april 2024, 15:30 tot 18:30
 • Intervisie 2: 16 mei 2024, 15:30 tot 18:30
 • Bijeenkomst 6: 6 juni 2024, 15:30 tot 18:30

Aanmelden

De inschrijving van schooljaar 2023-2024 is nog niet geopend. Neem contact op met Door Heijne van Kunst Centraal als je je vast wil inschrijven of meer informatie wilt over de training Cultuurcoördinator.

Contactpersoon 

Contactpersoon NEOS: Femke Saher
Contactpersoon Kunst Centraal: Door Heijne

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.