Training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs

Hoe zorg je voor kwalitatief kunst- en cultuuronderwijs op jouw school voor voortgezet onderwijs? En hoe krijg je het volledige schoolteam aan boord zodat het cultuurbeleid breed gedragen wordt? In oktober 2021 zijn we gestart met de pilot Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs.

Training CuCo
Datum
21 juni 2021
Geschreven door
NEOS cultuuronderwijs

Hoe zorg je voor kwalitatief kunst- en cultuuronderwijs op jouw school voor voortgezet onderwijs? En hoe krijg je het volledige schoolteam aan boord zodat het cultuurbeleid breed gedragen wordt? Hoe werk je aan verankering van cultuurbeleid in school? Steeds meer (kunstvak)docenten die invulling geven aan cultuuronderwijs op vo-scholen geven aan behoefte te hebben aan aanvullende expertise. In oktober 2021 zijn wij gestart met de pilot Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs.

Waarom een erkende en gecertificeerde cultuurcoördinator?

In het voortgezet onderwijs vervullen (kunstvak)docenten met passie voor kunst en cultuur regelmatig de rol van cultuurcoördinator. Een cultuurcoördinator is het aanspreekpunt voor de financiële, inhoudelijke en/of praktische organisatie van het cultuuronderwijs op de school. Maar meestal ben je daar niet voor opgeleid en moeten je zelf het wiel uitvinden. De rol en taken van de cultuurcoördinator zijn niet formeel vastgelegd, erkend en geborgd. Docenten die deze rol invullen, geven aan dat het moeilijk is om vanuit hun positie en achtergrond een gedegen en breed gedragen bijdrage te kunnen leveren aan het kwalitatieve cultuurbeleid van de school. Ze zeggen behoefte te hebben aan kennis en vaardigheden rondom:

 • Het ontwikkelen van cultuurbeleid;
 • Het opzetten en onderhouden van netwerken;
 • Het ontwikkelen en uitwerken van doorlopende leerlijnen;
 • Het creëren van draagvlak binnen de school en in de directe omgeving.

Inhoud Training Cultuurcoördinator VO

In deze training leer je cultuuronderwijs op jouw school naar een hoger plan te tillen. Startpunt van de training is jouw persoonlijke leervraag en werkpraktijk. Na succesvolle afronding van de training Cultuurcoördinator VO ontvang je van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) het certificaat Cultuurcoördinator VO. Dit certificaat kun je opnemen in je Lerarenportfolio.

Wat brengt de training jou?

Als de werkdruk en het tijdgebrek in het team toenemen valt cultuureducatie in een schoolteam vaak van het prioriteitenlijstje af. Hoe houd je jouw collega’s en de schoolleiding (ook in coronatijd) bij de les? Welke rol kunnen de cultuurpartners van een school hierin spelen?

 • Je vergroot je kennis over trends en ontwikkelingen in cultuureducatie.
 • Je leert hoe je het eigenaarschap bij collega’s, teams en directie kan verhogen.
 • Je vergroot je kennis van het netwerk en expertise van culturele instellingen.
 • Je leert hoe je als cultuurcoördinator kan bijdragen aan de randvoorwaarden zoals geld, tijd en middelen.
 • Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers.
 • Je maakt een beleidsplan of ander beroepsproduct voor de eigen school of culturele instelling.
 • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling als cultuurcoördinator.

De training is opgebouwd uit vier fasen:

1. Oriëntatie
Aan het begin van de training kijk je naar je eigen werkpraktijk en waar je het verschil zou kunnen maken.

2. Onderzoek
In de tweede fase onderzoek je welke mogelijkheden er zijn om kwaliteit te beïnvloeden en welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om dat ook daadwerkelijk te doen.

3. Uitvoering
In de derde fase ga je je plannen ook daadwerkelijk uitvoeren en kijken wat het effect daarvan is.

4. Evaluatie
Aan het einde van de training kijk je terug op de inzichten die je hebt opgedaan en welke persoonlijke ontwikkeling je hebt doorgemaakt. De training wordt afgerond met het formuleren van individuele vervolgstappen die je wilt nemen.

Totstandkoming training Cultuurcoördinator VO

Een aantal kenniscentra voor cultuureducatie in Nederland, waaronder NEOS, hebben hun krachten gebundeld om een landelijke training te ontwikkelen voor Cultuurcoördinator voortgezet onderwijs. Hierbij is voortgebouwd op de al bestaande ICC-cursus primair onderwijs. In schooljaar 2021-2022 starten zij gezamenlijk met deze pilot voor een landelijke training Cultuurcoördinator VO.

Studiebelasting en kosten

De training vraagt ongeveer 40 uur aan inzet, waarvan minimaal 20 contacturen. De contacturen kunnen zowel fysiek als online aangeboden worden. De kosten bedragen 750 euro. Subsidie van de Provincie Utrecht en het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt het mogelijk dat deelnemers, na succesvolle afronding van de training, dit bedrag retour ontvangen.

Data en tijden

Donderdag 7 oktober 2021 in Amsterdam
Donderdag 4 november 2021 in Amersfoort
Donderdag 9 december in provincie Utrecht
Donderdag 27 januari 2022 in Almere
Donderdag 17 maart in Amsterdam
Donderdag 7 april in provincie Utrecht
En 2 (landelijke) bijeenkomsten online.
De tijden zijn: 15.30 – 18.30 uur. Houd rekening met reistijd.

Landelijke pilot

Kunst Centraal (Provincie Utrecht), NEOS (Amersfoort), FleCK (Provincie Flevoland) en MOCCA (Amsterdam) vormen samen een van de vier regio’s waar de pilot van de Training Cultuurcoördinator vo in oktober is gestart. De fysieke bijeenkomsten vinden plaats op wisselende locaties in het midden van het land. De pilot wordt ondersteund door het LKCA.

Aanmelden

Aanmelden voor de pilot Training Cultuurcoördinator voortgezet onderwijs is helaas niet meer mogelijk.

Contactpersoon NEOS: Marlon van Casteren marlon@neoscultuuronderwijs.nl
Contactpersoon Kunst Centraal: Irene de Jong irene.de.jong@kunstcentraal.nl

Training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs NEOS

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.