Trainingen

Training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs

Hoe zorg je voor kwalitatief kunst- en cultuuronderwijs op je voortgezet onderwijs school? En hoe krijg je de rest van het schoolteam aan boord zodat het cultuurbeleid breed gedragen wordt? Steeds meer (kunstvak)docenten die het cultuurprogramma op vo-scholen invullen geven aan behoefte te hebben aan aanvullende training. In oktober start daarom weer de training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs in verschillende landelijke regio’s.

Training CuCo

Waarom een erkende en gecertificeerde cultuurcoördinator?

Voortgezet onderwijsscholen beschikken vaak al over een (kunstvak)docent met passie voor kunst en cultuur die voor het vak CKV de rol van cultuurcoördinator vervult. Zij zijn het aanspreekpunt voor de financiële, inhoudelijke en/of praktische organisatie van cultuuronderwijs in de bovenbouw. Steeds meer scholen bieden CKV echter ook in de onderbouw aan. De cultuurcoördinator wordt steeds meer schoolbreed ingezet voor de ondersteuning van activiteiten met externen. Of om te zorgen voor samenhang in het aanbod, het opstellen van plannen en voor draagvlak. Maar ze zijn hier meestal niet voor opgeleid en moeten vaak zelf het wiel uitvinden. Deze taak is niet officieel vastgelegd, erkend en geborgd. Deze docenten geven aan dat het moeilijk is om vanuit deze positie en achtergrond een gedegen en breed gedragen bijdrage te kunnen leveren aan het kwalitatieve cultuurbeleid van de school. Ze zeggen behoefte te hebben aan kennis en vaardigheden rondom:

 • Het ontwikkelen van cultuurbeleid
 • Het opzetten en onderhouden van netwerken;
 • Het ontwikkelen en uitwerken van doorlopende leerlijnen;
 • Het creëren van draagvlak binnen de school en in de directe omgeving.

Totstandkoming training Cultuurcoördinator VO

Een aantal kenniscentra voor cultuureducatie in Nederland hebben in 2020 hun krachten gebundeld en een nieuwe training ontwikkeld voor Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs. Daarbij is ook gekeken naar de al bestaande ICC-cursus primair onderwijs die inmiddels door bijna 10.000 leerkrachten is gevolgd. Afgelopen schooljaar was een pilotjaar.

Inhoud Training Cultuurcoördinator VO

Je gaat aan de slag met je persoonlijke leervraag en eigen werksituatie. Het doel: Cultuuronderwijs op je eigen school naar een hoger plan te tillen. Een persoonlijk intakegesprek maakt onderdeel uit van de training. Na succesvolle afronding van de training Cultuurcoördinator VO ontvang je van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) het certificaat Cultuurcoördinator VO. Dit certificaat kun je opnemen in je Lerarenportfolio.

Als er sprake is van werkdruk, tijdgebrek, onduidelijkheden over verantwoordelijkheden en de afgelopen twee jaar ook Corona, komt de cultuureducatie op school vaak onder druk te staan. Hoe houd je je collega’s en de schoolleiding bij de les? Welke rol kunnen de cultuurpartners van een school hierin spelen?

Wat levert de cursus jou op?

 • Je vergroot je kennis over trends en ontwikkelingen in cultuureducatie.
 • Je leert hoe je het eigenaarschap bij collega’s, teams en directie kan verhogen.
 • Je vergroot je kennis van het netwerk en expertise van culturele instellingen.
 • Je ontwikkelt cultuurbeleid voor je eigen school
 • Je hebt inzicht in de randvoorwaarden, zoals geld, tijd en middelen
 • Je bouwt een netwerk op van collega’s van andere scholen
 • Je ontwikkelt doorlopende leerlijnen en werkt die uit
 • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling als cultuurcoördinator.

Hoe is de training opgebouwd?

 • Oriëntatie: je analyseert je eigen werkpraktijk en bepaalt waar je het verschil kunt maken.
 • Onderzoek: je onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om de kwaliteit van cultuureducatie te beïnvloeden en bepaalt welke kennis en vaardigheden daarvoor nodig zijn.
 • Uitvoering: je voert veranderingen door en kijkt wat het effect daarvan is.
 • Evaluatie: je blikt terug op de ontwikkeling op school en je persoonlijke ontwikkeling en bepaalt de vervolgstappen.

Studielast en kosten

De training vraagt ongeveer 40 uur aan inzet, waarvan minimaal 20 contacturen. De contacturen worden fysiek en deels online aangeboden. Er worden ook een aantal online presentaties van experts aangeboden waarvan je minimaal 2 naar keuze volgt.

De kosten bedragen 750 euro. Subsidie van de Provincie Utrecht maakt het mogelijk dat deelnemers, na succesvolle afronding van de training, dit bedrag retour ontvangen.

Data en tijden

6 oktober 2022, 3 november 2022, 26 januari 2023, 16 maart 2023, 20 april 2023 en 1 juni 2023 (eindpresentatie en certificering).
De tijden zijn: 15.30 – 18.30 uur.
De bijeenkomsten vinden plaats op culturele locaties in Utrecht, Amsterdam en Almere (o.v.b.). Hou dus rekening met reistijd.

Op 8 december 2022 en 11 mei 2023 zijn er online facultatieve intervisie/consultatiemomenten.

Naast deze data bieden we nog vier landelijke, online expertmeetings aan op nader te bepalen data in de avonduren, waarvan er 2 verplicht gevolgd dienen te worden.

Landelijke uitrol training

Provincie Utrecht (Kunst Centraal), Amsterdam (Mocca) en de Provincie Flevoland (FleCk) vormen samen de regio Midden-West, één van de vier landelijke regio’s waar de Training Cultuurcoördinator VO wordt aangeboden. Kunst Centraal, Mocca en FleCk zijn betrokken bij de doorontwikkeling en de klankbordgroep van regio Midden/West. Zij faciliteren twee trainers. LKCA monitort de training landelijk.

Aanmelden

Aanmelden voor de Cultuurcoördinatoren training VO kan per direct via vo@kunstcentraal.nl en tot uiterlijk vrijdag 17 juni.

Bij overinschrijving wordt er geloot. Voor de zomervakantie laten wij weten of je kunt deelnemen.

Contactpersoon NEOS: Niké Hijink nike@neoscultuuronderwijs.nl
Contactpersoon Kunst Centraal: Mariska de Wit mariska.de.wit@kunstcentraal.nl

Data en tijden

 • Online intake gesprekken: datum n.n.t.b.
 • Les 1: donderdag 6 oktober 2022
 • Les 2: donderdag 3 november 2022
 • Online consultatie/intervisie: donderdag 8 december 2022
 • Les 3: donderdag 26 januari 2023
 • Les 4: donderdag 16 maart 2023
 • Les 5: donderdag 20 april 2023
 • Online consultatie/intervisie: donderdag 11 mei 2023
 • Les 6 (certificering): donderdag 1 juni 2023

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.