Nieuws & Updates

NEOS Jaarverslag 2023

In ons eerste eigen jaarverslag kijken we met trots terug op een bewogen jaar. Waar NEOS twee jaar geleden nog pionierde, staat nu een jongvolwassen en vrijwel geheel zelfstandige organisatie. Vanuit die solide basis bouwden we verder aan onze positie in de stad en bereikten we voor het eerst alle doelgroepen tussen de 0 en 23 jaar. Een aantal highlights uit onze activiteiten.

NEOS cultuuronderwijs Amersfoort Leusden
Datum
23 mei 2024
Geschreven door
NEOS cultuuronderwijs
NEOS jaarverslag 2023

Meer lezen?

‘Cultuureducatie wordt breed toegankelijk gemaakt, we blijven muziekonderwijs en kunstonderwijs ruimhartig ondersteunen’, lezen we in de Uitvoeringsagenda kunst & cultuur 2023-2026 van de gemeente Amersfoort. Voor NEOS vertaalde deze ambitie op het gebied van cultuuronderwijs zich in structurele financiële ondersteuning. Met het gelabelde budget konden we als organisatie in 2023 flink verder bouwen aan onze positie in Amersfoort en omgeving.

Veelzijdig aanbod voor alle leeftijden

Voor het eerst wisten we in 2023 alle doelgroepen van 0 tot 23 jaar te bereiken en te bedienen met een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod. Ruim 600 peuters tussen de 2 en 4 jaar kwamen in aanraking met muziek, dans en beeldende kunst. Via de 55 basisscholen die meededen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit bereikten we ongeveer 13.000 kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Ook bezochten ruim 10.000 kinderen een theatervoorstelling via Cultuureducatie met Kwaliteit. En we brachten zo’n 3500 jongeren in aanraking met kunst en cultuur, via de subsidieregeling Versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en pro en het programma City of A.

Kleintje Kunst

Kunst voor de allerjongsten

Voor de allerjongsten was 2023 een kunstzinnig jaar. We gaven onder andere kunstlessen op 21 kinderopvanglocaties van Ska en Humankind in Amersfoort en Leusden, waar we 300 peuters lieten kennismaken met dans, muziek en beeldende kunst. Deze lessen vertaalden we vervolgens in leskaarten voor pedagogisch medewerkers, waarmee ze zelfstandig kunstlessen kunnen geven op de groep.

“Vandaag hebben we op de Speelleergroep van Jan Jans de laatste muziekles gehad van NEOS Cultuuronderwijs. Wat hebben wij de afgelopen 5 weken intens genoten met elkaar van de expertise van de muziekdocent en de ongelooflijk leuke invulling die zij aan de muziekles weet te geven voor peuters.”
Pedagogisch medewerker SKA Kinderopvang.

Daarnaast bereikten we met de interactieve voorstellingen van Kleintje Kunst zo’n 270 peuters en kleuters. Bovendien maakten we ter inspiratie ook twee podcasts, videotutorials en webinars over kunst met peuters. Al deze tools voor cultuureducatie brachten we bij elkaar op de pagina voor het Jonge Kind.

Schoolplein teasers Spoffin

Iedereen doet mee

Diversiteit en Inclusie was een belangrijk thema in 2023. NEOS nam deel aan de werkgroep educatie Herdenkingsjaar Slavernij-/Koloniaal verleden van gemeente Amersfoort. In deze werkgroep ontwikkelden en selecteerden we passend educatief aanbod binnen dit themajaar. We werkten hierin nauw samen met cultuuraanbieders en andere partners, zoals Keti Koti Comité, Stichting ABC, Sporen in mijn Buurt en Sites of Memory. Het resulteerde onder andere in het educatieve programma Amersfoort Ontketent, met prikkelende educatief aanbod rondom het slavernij- en koloniale verleden.

NEOS jaarverslag 2023

Binnen en buiten schooltijd

Ook in de buitenschoolse tijd bereikten we in 2023 steeds meer kinderen en jongeren, met projecten als Theaterbazen, Cultuur@Cruyff Court en City of A. Dankzij verschillende subsidieprogramma’s is NEOS steeds vaker betrokken bij de uitvoering van lokale buitenschoolse programma’s voor de jeugd.

Download het NEOS jaarverslag 2023

Fotografie: Linda Bouritius Photography

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.